SSD Business
Bokmärk och dela

ärter

rocket

Småfröig gul ärt

- Småfröig gul foderärt
- Tidig mognad
- Stjälkstyv med hög höjd vid skörd

Rocket är en småfröig gul foderärt som har alla de viktigaste egenskaperna för odling i Sverige, bl a tidig mognad och hög höjd vid skörd, mycket stjälkstyv kombinerat med hög avkastning. Rocket är anpassad för södra och mellersta Sverige.Avkastning

Obehandlat

ABD-FFSkåneSverige
2015
Eso6290 (100)6810 (106)6400 (113)6290 (114)6180 (98)6460 (108)
Onyx6180 (98)6870 (107)6350 (112)6290 (114)6120 (97)6420 (107)
Rocket6000 (96)6840 (106)6160 (109)5800 (105)6000 (95)6270 (105)
SW Casablanca5830 (93)6720 (104)6080 (107)6150 (111)5910 (93)6160 (103)
SW Clara6280 (100)6440 (100)5670 (100)5540 (100)6330 (100)6000 (100)
2014
Eso5130 (127)5580 (140)5290 (121) 5010 (134)5340 (129)
Onyx4820 (119)5450 (136)5140 (118) 4980 (133)5150 (124)
Rocket4860 (120)5390 (135)4870 (112) 4850 (129)5050 (122)
SW Casablanca4720 (117)5450 (136)5170 (119) 4800 (128)5120 (124)
SW Clara4040 (100)4000 (100)4360 (100) 3750 (100)4140 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


Odlingsegenskaper

2011-2015 SW Clara SW Ingrid Onyx Rocket Eso
Tusenkornvikt, g 259 +39 +17 -21 -2
Protein, % av ts 22,5 -0,1
-0,4 -1,8 -0,6
Mognad, dagar 116 -1 -1 -1 +/-0
Höjd, cm 50 +10 -5 -9 -8
Stråstyrka, % 48 +7 -6 -9 -8

Källa:
Officiella försök 2011-2015, obehandlat.
Jämfört med mätaren SW Clara = 100.


Läs mer i Utsädesguide 2016!

<< Tillbaka