SSD Business
Bokmärk och dela

Åkerböna

Gloria

Åkerböna med hög proteinhalt

- Tanninfri sort
- Särskilt hög proteinhalt
- Kortvuxen

En vitblommig tanninfri åkerböna med bra skörd och särskilt hög proteinhalt. Den är kortvuxen med medelgod stjälkstyrka. Gloria har lite spill och något mer ogräs än genomsnittlig åkerböna. Anpassad för södra och mellersta Sverige.
Avkastning

Behandlat

D+E D-FSverige
2015
Alexia5880 (87)5880 (87)5880 (90)
Banquise5700 (85)5700 (85)5490 (84)
Gloria4630 (69)4630 (69)4560 (70)
Julia5650 (84)5650 (84)5760 (88)
SW Fuego6740 (100)6740 (100)6560 (100)
SW Taifun5690 (84)5690 (84)5310 (81)
2014
Alexia4520 (100)4920 (101)4920 (101)
Banquise4130 (91)4740 (98)4740 (98)
Gloria4050 (89)4480 (92)4480 (92)
Julia4300 (95)4420 (91)4420 (91)
SW Fuego4530 (100)4860 (100)4860 (100)
SW Taifun4410 (97)4770 (98)4770 (98)

Obehandlat

D+E D-FSverige
2015
Alexia5400 (84)5400 (84)5350 (89)
Banquise5390 (84)5390 (84)4940 (82)
Gloria4160 (65)4160 (65)4020 (67)
Julia5350 (84)5350 (84)5370 (89)
SW Fuego6400 (100)6400 (100)6030 (100)
SW Taifun5260 (82)5260 (82)4830 (80)
2014
Alexia4520 (106)4830 (104)4830 (104)
Banquise3950 (93)4550 (98)4550 (98)
Gloria3760 (88)4210 (91)4210 (91)
Julia4080 (96)4250 (91)4250 (91)
SW Fuego4270 (100)4650 (100)4650 (100)
SW Taifun3970 (93)4350 (94)4350 (94)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


Odlingsegenskaper


2011-2015 SW Fuego
(mätare)
Alexia Gloria Banquise Julia  
Stjälkstyrka, % 89 -7 -9 -6
+1  
Höjd vid skörd, cm 118 -7 -19 -22 +8  
Strålängd, cm 125 +/-0
-4 -5 +11  
Mognad, dagar 148 -2 -5 +3 -1
 
Protein, % av ts 29,0 +1,0 +2,7 -0,7 +1,9  
Tusenkornvikt, g 594 -98 -135 -19
-47  
Spill, kg/ha 402 -45 -284 -57 -57  

Källa:
Officiella behandlade försök 2011-2015 behandlat, stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0=helt nedliggande bestånd. Mätarsort = SW Fuego.


Odlingstips

JORDART - Bäst är kalkrik lerjord med god vattenhållande förmåga, vilket är viktigt
vid blomningen. Såbädden ska vara relativt fin och inte kokig. Helst lucker för att ge
rötterna bästa förutsättningar att tränga ner.

FÖRFRUKT - Har små anspråk på förfrukt men potatis och spannmål är bra. Själv
har den ett högt förfruktsvärde. Ett odlingsuppehåll på minst sju år krävs mellan
åkerbönsgrödor.

SÅDD - Så så tidigt som möjligt i mars-april. Lämplig utsädesmängd är 40-60 grobara
kärnor/m2 och 12 cm radavstånd. Ca 4-8 cm sådjup. Ingen ympning med bakterier krävs.

GÖDSLING - Åkerbönor behöver ingen N-gödsling pga sin N-fixerande förmåga.

OGRÄS och SJUKDOMAR - Relativt tidig och djup sådd möjliggör en lättharvning före
groning och efterföljande radhackning, vilket ger en bra och skonsam ogräsbekämpning.
Vid ca 25 cm planthöjd sluter sig åkerbönorna och konkurrerar därefter väl med ogräset. Chokladfläcksjukan bekämpas bäst genom bra växtföljd och glesa bestånd.

SKÖRD och LAGRING   
Skörden inträder normalt när baljorna är svarta och uttorkade och fröet är så hårt att
man inte kan rista med nageln på det.

Åkerbönor lagras säkrast under 13% vattenhalt för att undvika mögelsvamp. Denna
vattenhalt ska uppnås så snart som möjligt och torktemperaturen får inte överskrida
40 grader.

 

Läs mer i Utsädesguide 2016!

<< Tillbaka