SSD Business
Bokmärk och dela

Vallbaljväxt

Rödklöver


Anses främst vara en ensilageväxt eller torrhöväxt. Finns i diploida (2n) och kromosomfördubblade, tetraploida (4n) sorter. Med de tetraploida (4n) får man oftast en högre ts-skörd. I vallblandningar samodlas dessa båda oftast för att få god avkastning och hög odlingssäkerhet.

Fröet hos de tetraploida sorterna (4n) väger oftast lite mer men ger en något lägre fröskörd vid fröodling. Detta beror på att pollinerande insekter har svårt att nå in i de extra långa kronrören som de tetraploida sorterna har.

Rödklöver är känslig för nedtrampning och trivs på väldränerade leriga jordar med gott kalktillstånd. Sådd på mycket lätta jordar avrådes från pga att den är relativt fuktkrävande och samtidigt känslig för vattenmättnad. Fröskörd tas i regel under första vallåret. Vid skörd under andra fröåret får man räkna med en fröreduktion på 20-50%. Fröutbytet varierar starkt mellan åren. Rödklöver passar bäst i ett 2-skördesystem.

Man skiljer på tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter passar bäst i Götaland och sena sorter i norra Svealand och Norrland. 

 
Ilte (4n)

Rödklöver för Norrland. Utmärker sig för särskilt god återväxtförmåga. Hög avkastning och god vinterhärdighet.


Taifun (4n)
Tetraploid, tidig med hög totalskörd. Har en extremt hög andraskörd båda vallåren och en stark återväxt även efter en besvärlig vår. I officiella Svenska försök sedan 2010.

Ostro (4n)
Tidig tetraploid rödklöver med hög totalskörd. Extremt hög andraskörd båda vallåren samt stark återväxt.


Rajah (2n)

Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga jämfört med flera andra medelsena diploida sorter. Passar därför också bra i ett treskördesystem. Rajah har god resistens mot klöverröta och nematoder.

 
Rozeta (2n)

En tidig diploid sort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

Avkastning rödklöver 2011-2016 område A-G


  Antal Totalt   Område
A-G
Område
A-G
Område
A-G
Vallår/Sort försök kg/ha Rel.tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
             
Vallår 1            
SW Vicky (4n)    12 225
 100  5054  2547  4569
SW Ares (2n)    11 176
 91  94  90  90
Rozeta (2n)    12 480
 102  96  126  96
Taifun (4n)    12 967
 106  101  134  96
Ostro (4n)    13 255
 108  101  144  96
             
Vallår 2            
SW Vicky (4n)    10 967
 100  4811  2277  3882
SW Ares (2n)    9 955
 91  94  93  86
Rozeta (2n)    10 457
 95  86  120  93
Taifun (4n)    11 406
 104  92  133  102
 Ostro (4n)
   11 617
 106  96 135
 101
             
 Källa: Officiella försök 2011-2016 .
Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Vicky=100.
 
  


Odlingsegenskaper 2006-2015


  Bestånd vår
Bestånd vår
Beg. axgång
Sort Vall 1 % 1-100 Vall 2 % 1-100 Dagar fr 1/5
       
Vallår 1      
SW Vicky (4n)      
SW Ares (2n)      
Rozeta (2n)      
Taifun (4n)      
Ostro (4n)
     
       
       
 Källa: Officiella försök 2006-2015.
Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Vicky=100.
    

Odlingsegenskaper

2004-2013 Bestånd vår
Vall 1 % 1-100
Bestånd vår
Vall 2 % 1-100
Beg. blomning
dagar fr 1/5
SW Nancy (4n)
94 85
40  
Titus (2n)
96
80 34
Global (2n) 90 69 34
Rozeta (2n) 92 85 34
Taifun (4n) 95 91 34

Källa:
Officiella försök 2004-2013. Bestånd 1-100, 100=fullt bestånd.
    

 

Artbeskrivning

Rödklöver
Etableringshastighet
Snabb
Rotsystem Djup
Konkurrensförmåga i bestånd Stor
Begynnande blommning Sen
Återväxtförmåga Långsam
Torktålighet Bra
Svampangrepp Känslig

 

Läs mer i Vallguide 2016!

<< Tillbaka