SSD Business
Bokmärk och dela

Vallbaljväxt

Rödklöver


Rödklöver är vår medst odlade vallbaljväxt. Den anses främst vara en ensilageväxt eller torrhöväxt. På grund av dess känslighet för nedtrampning lämpar den sig sämre för betesvallar än vitklöver. I vallblandningar används främst timotej och ängssvingel som blandgräs. Rödklöver trivs på väldränerade leriga jordar med gott kalktillstånd. Sådd på mycket lätta jordar avrådes, då rödklövern är relativt fuktighetskrävande, men dock känslig för vattenmättnad. Rödklöverns tillväxtrytm gör att den passar bäst i tvåskördesystem. Vissa sorter kan dock skördas tre gånger per säsong. Dess fröskörd tas i regel under första vallåret. Vid eventuell skörd under andra fröåret får man räkna med en fröreduktion på 20-50%. Fröutbytet kan variera starkt mellan åren. Kromosomfördubblade, tetraploida (4n) sorter ger vanligen större torrsubstansskörd än diploida (2n) sorter. Man skiljer på tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter passar bäst i Götaland och sena sorter i norra Svealand och Norrland.

 
Ilte (4n)

En rödklöver för Norrland med högre totalavkastning än Betty både vallår 1 och 2. Sorten utmärker sig för särskilt god återväxtförmåga.


Rajah (2n)

Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga jämfört med flera andra medelsena diploida sorter. Passar därför också bra i ett treskördesystem. Rajah har god resistens mot klöverröta och nematoder.


Global (2n)

Tidig diploid sort med god uthållighet och särskilt god återväxtförmåga i vall 1 och 2 i Götaland. Global ger ett högkvalitativt foder i blandning och är särskilt lämplig för södra Götaland.


Rozeta (2n)

En tidig diploid sort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.


Titus (4n)

En tidig sort med snabb utveckling, särskilt första vallåret. Tillväxten är jämnt fördelad över säsongen. Titus har god resistens mot klöverröta och stjälknematod. Lämpligast att odla i Götaland.


Taifun (4n)
Taifun är en tetraploid tidig tysk sort med hög totalskörd. Den är provad i officiella svenska försök sedan 2010. Totalskörden för de båda vallåren ligger 10% över mätaren och Taifun har en extremt hög andraskörd båda vallåren men också en stark återväxt även efter en besvärlig vår.Avkastning kvalitet rödklöver 2015, se under Seedguide, kategori rödklöver.

Avkastning rödklöver 2006-2015 område A-G


  Antal Totalt   Område
A-G
Område
A-G
Område
A-G
Vallår/Sort försök kg/ha Rel.tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
             
Vallår 1            
SW Vicky (4n)  19  12 613  100  5261  3247  4566
Global (2n)  17  12 173
 97  90  125  84
Rozeta (2n)  17  12 930
 103  97  120  96
Taifun (4n)  17  13 434
 107  102  126  97
Titus (4n)  20  13 451
 107  102  127  97
 Ostro (4n)
 17 13 664
108
 102  133 97
             
Vallår 2            
SW Vicky (4n)  19  11 978
 100  5362  3537  3973
Global (2n)  17  10 089  84  73  105  85
Rozeta (2n)  14  11665
 97  89  111  96
Taifun (4n)  14  12 450
 104  94  118  104
Titus (4n)  17  11 919
 100  89  117  100
 Ostro (4n)
 14  12 725
 106  98 120
 103
             
 Källa: Officiella försök 2006-2015 .
Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Vicky=100.
 
  


Avkastning rödklöver 2006-2015 område A-E


  Antal Totalt   Område
A-E
Område
A-E
Område
A-E
Vallår/Sort försök kg/ha Rel.tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
             
Vallår 1            
SW Vicky (4n)  15  13 166
 100  6063  3651  3861
Global (2n)  13  13 582
 103 91  130  95
Rozeta (2n)  13  13 537
 103 94  123  97
Taifun (4n)  13  13 887
 105 98  126  98
Titus (4n)  16  13 873
 105 96  126  101
Ostro (4n)
 13 14 264
 108 98
 134  99
             
Vallår 2            
SW Vicky (4n)  14  12 108
 100  5648  3795  3521
Global (2n)  13  11 445
 95  77  114  102
Rozeta (2n)  10  11 792
 97  87  107  102
Taifun (4n)  10  12 824
 106  94  118  109
Titus (4n)  13  12 502
 103  90  119  110
Ostro (4n)  10  12 869
 106  95  120  108
             
 Källa: Officiella försök 2006-2015 .
Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Vicky=100.
    
Avkastning rödklöver 2006-2015 område F-G


  Antal Totalt   Område
F-G
Område
F-G
Område
F-G
Vallår/Sort försök kg/ha Rel.tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
             
Vallår 1            
SW Vicky (4n)  4  12 066
 100  4365  2352  5349
Global (2n)  4  10 748
 89  87  123  76
Rozeta (2n)  4  12 325
 102  100  119  96
Taifun (4n)  4  12 985
 108  108  133  96
Titus (4n)  4  13 035
 108  111  134  95
Ostro (4n)
4
 13 069
 108
 107
 140
 95
             
Vallår 2            
SW Vicky (4n)  5  10 945
 100  4676  2726  4435
Global (2n)  4  7847  72  65  92  70
Rozeta (2n)  4  10 647
 97  90  119  91
Taifun (4n)  4  11 184
 102  93  121  99
Titus (4n)  4  10 452
 95  86  119  91
Ostro (4n)  4 11 689
107
101
126
99
             
 Källa: Officiella försök 2006-2015.
Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Vicky=100.
    

Odlingsegenskaper

2004-2013 Bestånd vår
Vall 1 % 1-100
Bestånd vår
Vall 2 % 1-100
Beg. blomning
dagar fr 1/5
SW Nancy (4n)
94 85
40  
Titus (2n)
96
80 34
Global (2n) 90 69 34
Rozeta (2n) 92 85 34
Taifun (4n) 95 91 34

Källa:
Officiella försök 2004-2013. Bestånd 1-100, 100=fullt bestånd.
    

 

Artbeskrivning

Rödklöver
Etableringshastighet
Snabb
Rotsystem Djup
Konkurrensförmåga i bestånd Stor
Begynnande blommning Sen
Återväxtförmåga Långsam
Torktålighet Bra
Svampangrepp Känslig

 

Läs mer i Vallguide 2016!

<< Tillbaka