SSD Business
Bokmärk och dela

Vårkorn

Anakin

Friskt Säkert foderkorn med hög skörd

Ett friskt foderkorn med hög stabil skörd varje år som utmärker sig för bra stråegenskaper, medelsen mognad, god resistens mot sköldfläcksjuka, mlo-resistens mot mjöldagg och har resistens mot ras 1 och 2 av havrecystnematod. Ger en liten merskörd vid behandling av svampprepparat.

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Anakin9510 (102)8890 (102)8190 (102)8000 (100)8160 (100)7510 (100)9800 (103)8340 (102)
KWS Irina10120 (109)9450 (109)8660 (108)8530 (107)8580 (105)7840 (104)10360 (109)8780 (107)
Luhkas9700 (104)9110 (105)8490 (106)8070 (101)8140 (100)7410 (98)9920 (104)8390 (102)
Odyssey10080 (109)9360 (108)8450 (105)8350 (105)8310 (102)7500 (100)10260 (108)8590 (105)
Salome9840 (106)9240 (106)8610 (107)8320 (104)8400 (103)7680 (102)10060 (105)8580 (105)
Sortblandning
SW Propino9290 (100)8680 (100)8040 (100)7990 (100)8160 (100)7530 (100)9540 (100)8190 (100)
SW Tipple9110 (98)8630 (99)8240 (102)7810 (98)8150 (100)7660 (102)9480 (99)8110 (99)
2014
Anakin8170 (100)8300 (99)8350 (98) 8170 (98)8440 (98)9070 (101)8020 (99)
KWS Irina8350 (102)8500 (102)8560 (101) 8370 (100)8580 (100)9300 (103)8190 (101)
Luhkas8380 (103)8560 (102)8700 (102) 8200 (98)8480 (98)9330 (104)8090 (100)
Odyssey8350 (102)8550 (102)8720 (102) 8350 (100)8580 (100)9310 (103)8180 (101)
Salome8370 (102)8690 (104)9110 (107) 8250 (99)8520 (99)9510 (106)8230 (101)
Sortblandning8170 (100)8360 (100)8510 (100) 8360 (100)8610 (100)9000 (100)8110 (100)
SW Propino7910 (97)8150 (97)8400 (99) 8040 (96)8300 (96)8750 (97)7870 (97)
SW Tipple7790 (95)7920 (95)7970 (94) 8130 (97)8310 (97)8550 (95)7770 (96)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Anakin8730 (108)8200 (108)7590 (110)7790 (101)8020 (104)7490 (107)9060 (107)8040 (106)
KWS Irina8670 (107)8170 (108)7620 (110)8170 (106)8370 (108)7820 (111)8890 (105)8200 (108)
Luhkas8510 (105)8060 (106)7600 (110)7690 (100)7810 (101)7180 (102)8740 (103)7830 (103)
Odyssey8500 (105)8130 (107)7860 (113)7820 (102)7900 (102)7250 (103)8740 (103)7910 (104)
Salome8750 (108)8350 (110)7980 (115)8100 (105)8120 (105)7420 (106)9010 (107)8140 (108)
Sortblandning
SW Propino8120 (100)7580 (100)6930 (100)7690 (100)7720 (100)7030 (100)8460 (100)7570 (100)
SW Tipple7960 (98)7520 (99)7070 (102)7530 (98)7640 (99)7020 (100)8420 (100)7450 (98)
2014
Anakin7620 (99)7740 (100)7880 (102) 8100 (105)8610 (112)8590 (100)7740 (102)
KWS Irina7860 (102)7900 (102)7870 (102) 8030 (104)8250 (107)8800 (102)7840 (104)
Luhkas7730 (100)7700 (99)7540 (97) 7860 (102)7960 (103)8620 (100)7700 (102)
Odyssey7720 (100)7840 (101)8000 (103) 7910 (103)8020 (104)8740 (102)7740 (102)
Salome7730 (100)7850 (101)7990 (103) 7730 (100)7620 (99)8660 (101)7660 (101)
Sortblandning7700 (100)7740 (100)7750 (100) 7710 (100)7700 (100)8600 (100)7560 (100)
SW Propino7360 (96)7410 (96)7440 (96) 7590 (98)7740 (101)8230 (96)7360 (97)
SW Tipple7560 (98)7470 (97)7210 (93) 7490 (97)7390 (96)8140 (95)7340 (97)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognadstid ett genomsnitt från, Y län, AC län och BD län.


Odlingsegenskaper
2011-2015            SW PROPINO             ANAKIN
Rymdvikt, g/l
677 +16
Stråstyrka, 100-0
93 -2
Stråbrytning, 100-0 4 +3
Strålängd, cm 74 -3
Mognad, dagar 116 -1
Protein, % av ts 10,0 +0,1
Tusenkornsvikt, g 54,7 +1,2
Stärkelse, % av ts 61,2 +0,2
Källa: Officiella försök 2011-2015, Medeltal behandlat/ obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Sortblandning. 
Mjöldagg, % 2 -
Kornrost, % 1 1
Sköldfläcksjuka, % 1 1
Bladfläcksjuka, %
8 7

Källa:
Officiella försök 2011-2015.
 

 


 


Läs mer i Utsädesguide 2016!

<< Tillbaka