SSD Business
Bokmärk och dela

rågvete

tulus

robust högavkastare

Tulus är högvuxet men med god stråstyrka. Den mognar relativt tidigt, har hög tusenkornvikt, god sjukdomsresistens och bra fältgroningsresistens. Mätarsort 2013.

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSverige
2014
Borwo11650 (103)11320 (105)11070 (108)10250 (102)10700 (101)11780 (99)10650 (102)
Sequenz11670 (103)11120 (103)10410 (101)9380 (94)10370 (98)12180 (102)10320 (99)
SW Empero11330 (100)11340 (105)11740 (114)10560 (105)11360 (107)12910 (108)10920 (105)
SW Remiko12030 (107)11690 (108)11420 (111)10440 (104)11130 (105)12530 (105)11010 (106)
Tulus11280 (100)10810 (100)10270 (100)10010 (100)10630 (100)11950 (100)10430 (100)
2013
Borwo8530 (105)9120 (100)9700 (98)9880 (107)6360 (115)2840 (157)8160 (105)
Sequenz8790 (108)9250 (102)9740 (98)9440 (102)5980 (109)2530 (140)8020 (103)
SW Empero9390 (115)9600 (106)9920 (100)9330 (101)5910 (107)2490 (138)8190 (106)
SW Remiko10000 (123)10210 (112)10530 (106)10070 (109)6640 (121)3200 (177)8910 (115)
Tulus8130 (100)9080 (100)9900 (100)9220 (100)5510 (100)1810 (100)7760 (100)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSverige
2014
Borwo9550 (100)9780 (104)10140 (111)9460 (107)9740 (102)10470 (97)9440 (102)
Sequenz9940 (104)9670 (102)9020 (99)8540 (97)9410 (99)10940 (101)9130 (99)
SW Empero9490 (100)9690 (103)9960 (109)9790 (111)10450 (110)11680 (108)9750 (106)
SW Remiko9020 (95)9440 (100)10160 (111)9260 (105)9950 (105)11240 (104)9370 (102)
Tulus9530 (100)9440 (100)9140 (100)8820 (100)9510 (100)10800 (100)9210 (100)
2013
Borwo7260 (102)7890 (103)8540 (103)9170 (95)5930 (102)2680 (139)7240 (103)
Sequenz7580 (107)8400 (110)9170 (111)9940 (103)6300 (109)2660 (138)7580 (108)
SW Empero7400 (104)7860 (103)8400 (102)9800 (102)6240 (108)2670 (138)7320 (104)
SW Remiko8580 (121)8870 (116)9290 (112)9240 (96)6050 (104)2860 (148)7830 (112)
Tulus7100 (100)7660 (100)8270 (100)9640 (100)5790 (100)1930 (100)7010 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.
   
Odlingsegenskaper

 2010-2014
          TULUS
       SEQUENS
       BORWO
Rymdvikt, g/l 730
+15
+14
Stråstyrka, 100-0 94
+5 +1
Strålängd, cm 102 -8  -9
Mognad, dagar 314 +1  +3
Vinterhärdighet, % 91 +4  +3
Tusenkornvikt, g 47,8 -1,5
 -1,7
Protein, % av ts 11,4 -0,1  -0,2
Stärkelse, % av ts 71,6 +1,0  -0,5

Källa:
Officiella behandlade försök 2010-2014. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd,
0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare =Tulus.

Bladfläcksjuka, % 8 11 5
Gulrost, % 2  4  0
Mjöldagg, % 4  1  6
Svartpricksjuka, % 7  8  7

Källa:
Officiella försök 2010-2014.  

 

Läs mer i Utsädesguide 2015!

<< Tillbaka