SSD Business
Bokmärk och dela

vårkorn

Luhkas

tidigt foderkorn som ger möjligheter

Luhkas (2-rad) kännetecknas av tidig mognad kombinerat med mycket god avkastningsförmåga och kärnkvalitet. Sorten har även god stråstyrka och god sjukdomsresistens. Luhkas är en bra förfrukt till höstraps och har en MLO-resistens mot mjöldagg och medelmåttiga angrepp mot bladfläcksjuka. Luhkas är ett tidigt foderkorn anpassat för södra och mellersta Sverige.

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Anakin9510 (102)8890 (102)8190 (102)8000 (100)8160 (100)7510 (100)9800 (103)8340 (102)
KWS Irina10120 (109)9450 (109)8660 (108)8530 (107)8580 (105)7840 (104)10360 (109)8780 (107)
Luhkas9700 (104)9110 (105)8490 (106)8070 (101)8140 (100)7410 (98)9920 (104)8390 (102)
Odyssey10080 (109)9360 (108)8450 (105)8350 (105)8310 (102)7500 (100)10260 (108)8590 (105)
Salome9840 (106)9240 (106)8610 (107)8320 (104)8400 (103)7680 (102)10060 (105)8580 (105)
Sortblandning
SW Propino9290 (100)8680 (100)8040 (100)7990 (100)8160 (100)7530 (100)9540 (100)8190 (100)
SW Tipple9110 (98)8630 (99)8240 (102)7810 (98)8150 (100)7660 (102)9480 (99)8110 (99)
2014
Anakin8170 (100)8300 (99)8350 (98) 8170 (98)8440 (98)9070 (101)8020 (99)
KWS Irina8350 (102)8500 (102)8560 (101) 8370 (100)8580 (100)9300 (103)8190 (101)
Luhkas8380 (103)8560 (102)8700 (102) 8200 (98)8480 (98)9330 (104)8090 (100)
Odyssey8350 (102)8550 (102)8720 (102) 8350 (100)8580 (100)9310 (103)8180 (101)
Salome8370 (102)8690 (104)9110 (107) 8250 (99)8520 (99)9510 (106)8230 (101)
Sortblandning8170 (100)8360 (100)8510 (100) 8360 (100)8610 (100)9000 (100)8110 (100)
SW Propino7910 (97)8150 (97)8400 (99) 8040 (96)8300 (96)8750 (97)7870 (97)
SW Tipple7790 (95)7920 (95)7970 (94) 8130 (97)8310 (97)8550 (95)7770 (96)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Anakin8730 (108)8200 (108)7590 (110)7790 (101)8020 (104)7490 (107)9060 (107)8040 (106)
KWS Irina8670 (107)8170 (108)7620 (110)8170 (106)8370 (108)7820 (111)8890 (105)8200 (108)
Luhkas8510 (105)8060 (106)7600 (110)7690 (100)7810 (101)7180 (102)8740 (103)7830 (103)
Odyssey8500 (105)8130 (107)7860 (113)7820 (102)7900 (102)7250 (103)8740 (103)7910 (104)
Salome8750 (108)8350 (110)7980 (115)8100 (105)8120 (105)7420 (106)9010 (107)8140 (108)
Sortblandning
SW Propino8120 (100)7580 (100)6930 (100)7690 (100)7720 (100)7030 (100)8460 (100)7570 (100)
SW Tipple7960 (98)7520 (99)7070 (102)7530 (98)7640 (99)7020 (100)8420 (100)7450 (98)
2014
Anakin7620 (99)7740 (100)7880 (102) 8100 (105)8610 (112)8590 (100)7740 (102)
KWS Irina7860 (102)7900 (102)7870 (102) 8030 (104)8250 (107)8800 (102)7840 (104)
Luhkas7730 (100)7700 (99)7540 (97) 7860 (102)7960 (103)8620 (100)7700 (102)
Odyssey7720 (100)7840 (101)8000 (103) 7910 (103)8020 (104)8740 (102)7740 (102)
Salome7730 (100)7850 (101)7990 (103) 7730 (100)7620 (99)8660 (101)7660 (101)
Sortblandning7700 (100)7740 (100)7750 (100) 7710 (100)7700 (100)8600 (100)7560 (100)
SW Propino7360 (96)7410 (96)7440 (96) 7590 (98)7740 (101)8230 (96)7360 (97)
SW Tipple7560 (98)7470 (97)7210 (93) 7490 (97)7390 (96)8140 (95)7340 (97)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognadstid ett genomsnitt från, Y län, AC län och BD län.


Odlingsegenskaper
2011-2015        SW PROPINO
     LUHKAS
Rymdvikt, g/l
677 +29
Stråstyrka, 100-0
93 -2
Stråbrytning, 100-0 4 +6
Strålängd, cm 74 -5
Mognad, dagar 116 -3
Protein, % av ts 10,0 +0,3
Tusenkornsvikt, g 54,7 -1,8
Stärkelse, % av ts 61,2 +0,4
Källa: Officiella försök 2011-2015, Medeltal behandlat/obehandlat,
stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd,
0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Sortblandning.
 
Mjöldagg, % 2 -
Kornrost, % 1 2
Sköldfläcksjuka, % 1 1
Bladfläcksjuka, %
8 8

Källa:
Officiella försök 2011-2015.
  

 

Avkastning område Norrland

2010-2014 Norrland AC-län BD-län Y-län Z-län  
SW Judit 6-r (mätare) 4560 4440 4570 3530 5950  
Aukusti 6-r 103 106 102 101 103  
Einar 6-r 107 113 102 106 108  
Luhkas 6-r 104 87 100 106 100  
Severi 6-r 115 115 110 119 116  
             
Källa: Officiella försök 2010-2014 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.
 

Kärnavkastning årsvis - område Norrland

2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014  
SW Judit 6-r (mätare) 5080 4760 4380 5110 3900  
Aukusti 6-r - 104 102 108 102  
Einar 6-r - 117 102 102 111  
Luhkas 6-r 99 96 101 - -  
Severi 6-r - - - 120 110  
             
Källa: Officiella försök 2010-2014 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.
 

 

Odlingsegenskaper - område Norrland


2010-2014 SW Judit
SW Barbro
Aukusti
Einar Luhkas
Severi
Rymdvikt, g/l 644  +26  +1  +4  +15  +11
Stråstyrka, % 85  -3 +/-0  +6  +8  +11
Stråbrytning, % 40  -26  +5  -5  -27  -9
Mognad, dagar - -  -  -  -  -
Tusenkornvikt, g 39,6  +8,5  +2  +1,1  +5,4  +2,5
Protein, % av ts 12,5  +0,7  -0,2  -0,8  -1,1  -1,4

Källa: Officiella försök 2010-2014 Norrland, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100.

Sköldfläcksjuka, % 1  1 1
1
 0  1
Bladfläcksjuka, % 14  9  14  9 8  6


 


 
 

Läs mer i Utsädesguide 2016!

<< Tillbaka