MAJS     FAO 150

activate

tidigast av alla, sätter nya gränser                                   

  • Tidig mognad
  • God smältbarhet
  • Odlingssäker på kalla lokaler

 

Kärn/ensilagemajs som sätter nya gränser för odlingssäkerhet på kalla lokaler. Den utmärker sig för tidiga mognad och mycket goda smältbarhet i kombination med en hög stärkelseskörd. Activate är sorten för alla som vill skörda tidigt och så lite senare.

Avkastning


Sort


 

Provad
från
år

Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha
Ts-
halt,
%

 
Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
 %

NDF,
i ts,
%

iNDF
andel i
NDF,
%
NEL
20 MJ/
kg ts

 
NEL20
GJ/ha


 
Emmerson  2014 89 106 +4,9 +0,1 +7,2 -3,5 -1,7 - -
Activate  2010  86  94  +4,1  +0,1  +4,2 -3,6 -1,5  101  90
Ambition  2011  94  103  +1,9  +0,1  +2,9  -2,3  -0,5  102  91
Beethoven  2008  15 250  5040  33,7  10,9  31,7  43,6  17,9  6,23  105,5
Asgaard  2013  102  111  -0,4  +/-0  +2,1  -0,9  -0,1  101  99
Monty  2012  100  105  -0,9  +/-0  +1,7  -0,9  -1,4  103  104
Osterby CS  2013  103  103  -1,0  +/-0  -0,2  -1,0  -1,5  101  106
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2011-2015, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

  Activate FAO 150
Mognadstyp Harmonisk
Användning Ensilage/Kärnmajs
Såmängd Hög
Kolvtäckning  Mycket bra
Stärkelsehalt Mycket hög
Fiberkvalitet Mycket hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb
 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Activate är 150.

LG Animal Nutrition är en kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificeringen sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

 

Läs mer i Majsguide 2017

<< Tillbaka