SSD Business
Bokmärk och dela

Höstråg

Palazzo

säker pollenplushybrid

- Hybridråg med Pollen+
- Till kvarn
- Goda strå och odlingsegenskaper

Palazzo är en högavkastande hybrid med säker pollenproduktion tack vare PollenPlustekniken. Palazzo har goda odlingsegenskaper och goda stråegenskaper för platser med liten insats av stråregleringsmedel. Palazzo är en höstråg för kvarnindustrin som är anpassad till södra och mellersta Sverige. PollenPlus innebär en teknologi som ger högre pollenproduktion. Beståndet skyddas därmed bättre mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsråg i utsädet krävs.         

Avkastning
 

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Herakles (SH) 6920 (93)6910 (89) 10730 (97)9560 (97)6470 (93)8840 (95)
Palazzo (H) 8080 (108)8410 (109) 11870 (107)10530 (107)7720 (112)9980 (108)
Sortblandning (HR) 7480 (100)7730 (100) 11110 (100)9870 (100)6920 (100)9280 (100)
SW Brasetto (H) 8450 (113)8350 (108) 11630 (105)10330 (105)8260 (119)9970 (107)
2014
Herakles (SH)9110 (97)8970 (96)8870 (96)9330 (101)8870 (93)8620 (86)9540 (95)8920 (95)
Palazzo (H)10070 (108)9880 (106)9750 (105)9360 (101)9730 (102)10320 (103)10740 (107)9810 (104)
Sortblandning (HR)9360 (100)9310 (100)9280 (100)9230 (100)9520 (100)10020 (100)10020 (100)9400 (100)
SW Brasetto (H)9330 (100)9590 (103)9760 (105)9560 (104)9750 (102)10150 (101)10310 (103)9650 (103)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Herakles (SH) 5920 (92)6250 (90) 10320 (99)9080 (100)5290 (88)8180 (97)
Palazzo (H) 7120 (110)7600 (109) 11080 (106)9700 (107)6660 (111)9100 (108)
Sortblandning (HR) 6460 (100)6980 (100) 10410 (100)9050 (100)5980 (100)8430 (100)
SW Brasetto (H) 7420 (115)7820 (112) 10790 (104)9340 (103)7060 (118)9030 (107)
2014
Herakles (SH)8230 (95)7750 (95)7380 (94)7610 (98)7810 (93)8330 (90)8580 (94)7830 (94)
Palazzo (H)8140 (94)8180 (100)8160 (104)8680 (111)9010 (108)9660 (105)9000 (99)8600 (103)
Sortblandning (HR)8620 (100)8190 (100)7860 (100)7800 (100)8360 (100)9230 (100)9130 (100)8320 (100)
SW Brasetto (H)8340 (97)8190 (100)8050 (102)8880 (114)8930 (107)9300 (101)9130 (100)8570 (103)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


Odlingsegenskaper

2011-2015    SORTBLANDNING
PALAZZO
Rymdvikt, g/l
769
+3
Stråstyrka, 100-0
 77  +1
Strålängd, cm  132  -4
Mognad, dagar
 324 +/-0
Vinterhärdighet, %  90 +4
Tusenkornvikt, g
 37,4  -0,7
Protein, % av ts 8,1 -0,4
Falltal, sek
 296  -47
Källa: Officiella behandlade försök 2011-2015. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare = Sortblandning.
  
Mjöldagg, %  6  6
Sköldfläcksjuka, %
 6  5
Brunrost, % 2 2
Källa: Sjukdomar, officiella försök 2011-2015.  

 


Mätare för 2016 är: "Höstråg syntetisk mätare" en blandning innehållande Palazzo (H), Herakles (SH) och SW Brasetto (H).Läs mer i Utsädesguide 2016! 

<< Tillbaka