SSD Business
Bokmärk och dela

Havre

Akseli

för Svealand och Norrland!

Akseli har mycket hög avkastning för att vara en tidig sort. Även under olika förhållanden (år, odlingsområde och jordarter). Den är mycket stråstyv och har särskilt god sjukdomsresistens. Dess höga rymdvikt och bra fetthalt ger sorten högt energivärde, en fördel i foderblandningen. Passar bra i Svealand och Norrland!
Avkastning tidig Havre
2013-2015             A-B
             D-F
SW Belinda, kg/ha
6940 7470
Akseli 93
89

Källa: Officiella försök 2013-2015 område A-F. Rel.tal jämfört med mätare SW Berlinda = 100. Stråstyrka: 100 = upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.

 

Odlingsegenskaper tidig Havre
2013-2015          SW BELINDA
     AKSELI
Rymdvikt, g/l
558 +8
Tusenkornsvikt, g 41,6 -5,4
Stråstyrka, % 87 -5
Strålängd, cm
93 -3
Protein, % av ts 10,7 +0,9
NDF, % i ts 28,2 -0,2
Mognad, dagar 102 -2
Råfett, % 5,9 -0,1
Stärkelse, % av ts 51,3 -1,7

Källa: Officiella försök 2013-2015 område A-F. Rel.tal jämfört med mätare SW Belinda =100. Stråstyrka: 100 = upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.


 Avkastning tidig Havre 2015

Behandlat

D+E D-FSverige
2015
Akseli Tidig6510 (100)7520 (100)7510 (100)
Bor 08024 Tidig6190 (95)7170 (95)7170 (95)
Mirella Tidig7120 (109)8260 (110)8300 (111)
SW Belinda Tidig7460 (115)8500 (113)8380 (112)
SW Cilla Tidig6520 (100)7570 (101)7520 (100)
SW Haga Tidig7180 (110)8460 (113)8540 (114)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

Läs mer i Utsädesguide 2016!  

<< Tillbaka