SSD Business
Bokmärk och dela

Tidigt korn

aukusti

tidigt foderkorn med mycket hög avkastning

- Tidigt 6-rads korn
- Hög avkastning
- God resistens mot mjöldagg

Vårkorn för område G och Norrland!


Tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential. Goda stråegenskaper, bra tolerans mot låga pH-värden och ganska bra resistens mot mjöldagg men angrips något av bladfläcksjuka. Har god kärnkvalitet, hög tusenkorn- och hektolitervikt samt genomsnittlig proteinhalt.

Avkastning område Norrland

2010-2014 Norrland AC-län BD-län Y-län Z-län  
SW Judit 6-r (mätare) 4560 4440 4570 3530 5950  
Aukusti 6-r 103 106 102 101 103  
Einar 6-r 107 113 102 106 108  
Luhkas 6-r 104 87 100 106 100  
Severi 6-r 115 115 110 119 116  
             
Källa: Officiella försök 2010-2014 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.
 

Kärnavkastning årsvis - område Norrland

2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014  
SW Judit 6-r (mätare) 5080 4760 4380 5110 3900  
Aukusti 6-r - 104 102 108 102  
Einar 6-r - 117 102 102 111  
Luhkas 6-r 99 96 101 - -  
Severi 6-r - - - 120 110  
             
Källa: Officiella försök 2010-2014 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.
 

 

Odlingsegenskaper - område Norrland


2010-2014 SW Judit
SW Barbro
Aukusti
Einar Luhkas
Severi
Rymdvikt, g/l 644  +26  +1  +4  +15  +11
Stråstyrka, % 85  -3 +/-0  +6  +8  +11
Stråbrytning, % 40  -26  +5  -5  -27  -9
Mognad, dagar - -  -  -  -  -
Tusenkornvikt, g 39,6  +8,5  +2  +1,1  +5,4  +2,5
Protein, % av ts 12,5  +0,7  -0,2  -0,8  -1,1  -1,4

Källa: Officiella försök 2010-2014 Norrland, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100.

Sköldfläcksjuka, % 1  1 1
1
 0  1
Bladfläcksjuka, % 14  9  14  9 8  6


 


Kärnavkastning årsvis - Tidigt Vårkorn, område G

2012
 2013
2014 2015
SW Barbro, kg/ha 5690
5280
4880 6860
Severi
-
122
107 110
Aukusti
97
-
-
102
Salome
111 128
133
128
Kaarle
-
123 114 114
Källa: Officiella försök 2011-2015. Rel.tal jämfört med mätare SW Barbro = 100. Behandlat.

 

 
 
Odlingsegenskaper - Tidigt Vårkorn, område G

2011-2015 SW Barbro Severi Aukusti Salome Kaarle  
Rymdvikt, g/l 676  -4  -18  +1  -7  
Stråstyrka, % 81  +11  -5  +9  +15  
Strålängd, cm
81  -1 +/-0
 -11  +2  
Stråbrytning, % 24 -6 +4
-15 -5  
Mognad, dagar 101  -1  -1  +2  +/-0  
Tusenkornvikt, g 49,9  -4,9  -4,9  +1,1  -2,5  
Protein, % av ts 12,3  -1,9  -1,0  -1,3  -1,5  

Källa: Officiella försök 2011-2015, behandlat. Tidigt korn område G, Stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Barbro=100.

Bladfläcksjuka, % 22  16 44
13
 14  
Mjöldagg, % 4  2  67  2  38  


 Avkastning - Tidigt Vårkorn, område G


Obehandlat 2015 SW Barbro Severi Aukusti Salome Kaarle  
Område G
Område Sverige
6160
6160
121
121
 101
101
129
129
 122
122
 
Obehandlat 2014
   
     
Område G
Område Sverige
4360
4360
120
120
-
-
145
145
130
130
 
Behandlat  2015
           
Område G
Område Sverige
6860
6860
 110
110
 102
102
 133
133
 114
114
 
Behandlat 2014
           
Område G
Område Sverige
4880
4880
107
107
-
-
133
133
114
114
 


 

Källa: Officiella försök 2014-2015.

 

Läs mer i Utsädesguide 2016!

 

<< Tillbaka