SSD Business
Bokmärk och dela

höstråg

Herakles

robust kvarnsort för hela landet

Vinterhärdig sort med jämn och hög avkastning i hela landet. Herakles är en syntetisk hybrid (SH) som har goda stråegenskaper och särskilt goda resistensegenskaper mot mjöldagg och brunrost. Till skillnad från en populationssort har en syntetisk hybrid utvecklats genom systematiskt urval i en population, en direkt följd av förbättringar i populationen. Genom att korsa särskilt utvalda föräldrar och därmed följande uppförökning genom öppen pollinering under isolering, åstadkommer man en syntetisk hybrid. Herakles har säkra fördelar jämfört med populationssorter, som högre skörd och bättre motståndskraft mot sjukdomar.

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Herakles (SH) 6920 (93)6910 (89) 10730 (97)9560 (97)6470 (93)8840 (95)
Palazzo (H) 8080 (108)8410 (109) 11870 (107)10530 (107)7720 (112)9980 (108)
Sortblandning (HR) 7480 (100)7730 (100) 11110 (100)9870 (100)6920 (100)9280 (100)
SW Brasetto (H) 8450 (113)8350 (108) 11630 (105)10330 (105)8260 (119)9970 (107)
2014
Herakles (SH)9110 (97)8970 (96)8870 (96)9330 (101)8870 (93)8620 (86)9540 (95)8920 (95)
Palazzo (H)10070 (108)9880 (106)9750 (105)9360 (101)9730 (102)10320 (103)10740 (107)9810 (104)
Sortblandning (HR)9360 (100)9310 (100)9280 (100)9230 (100)9520 (100)10020 (100)10020 (100)9400 (100)
SW Brasetto (H)9330 (100)9590 (103)9760 (105)9560 (104)9750 (102)10150 (101)10310 (103)9650 (103)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Herakles (SH) 5920 (92)6250 (90) 10320 (99)9080 (100)5290 (88)8180 (97)
Palazzo (H) 7120 (110)7600 (109) 11080 (106)9700 (107)6660 (111)9100 (108)
Sortblandning (HR) 6460 (100)6980 (100) 10410 (100)9050 (100)5980 (100)8430 (100)
SW Brasetto (H) 7420 (115)7820 (112) 10790 (104)9340 (103)7060 (118)9030 (107)
2014
Herakles (SH)8230 (95)7750 (95)7380 (94)7610 (98)7810 (93)8330 (90)8580 (94)7830 (94)
Palazzo (H)8140 (94)8180 (100)8160 (104)8680 (111)9010 (108)9660 (105)9000 (99)8600 (103)
Sortblandning (HR)8620 (100)8190 (100)7860 (100)7800 (100)8360 (100)9230 (100)9130 (100)8320 (100)
SW Brasetto (H)8340 (97)8190 (100)8050 (102)8880 (114)8930 (107)9300 (101)9130 (100)8570 (103)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


Odlingsegenskaper

2011-2015    SORTBLANDNING
   HERAKLES
Rymdvikt, g/l
769
+6
Stråstyrka, 100-0
 77  +1
Strålängd, cm  132 +/-0
Mognad, dagar
 324 +1
Vinterhärdighet, %  90  +4
Tusenkornvikt, g
 37,4 -1,8
Protein, % av ts 8,1 +0,4
Falltal, sek
 296  -46
Källa: Officiella behandlade försök 2011-2015. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare = Sortblandning.

Mjöldagg, %  6  7
Sköldfläcksjuka, %
 6  6
Brunrost, % 2 2
Källa: Sjukdomar, officiella försök 2011-2015.  

 

Läs mer i Utsädesguide 2016! 

<< Tillbaka