SSD Business
Bokmärk och dela

Höstraps

Es Alegria

tidig och säker linjesort

- Tidig och säker
- Frisk med god vinterhärdighet
- Utmärkt Phomaresistens

Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. Med Phomaresistens. Passar i södra och mellersta Sverige.

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Alpaga (L)
Compass (H)2630 (105)2080 (102)2440 (97)2400 (93)2240 (97)2080 (102)2680 (102)2380 (99)
DK Explicit (H)2670 (106) 2570 (102)2710 (105)2480 (107) 2770 (106)2510 (104)
ES Alegria (L)2710 (108)2290 (112)2490 (99)2520 (98)2360 (102)2290 (112)2620 (100)2450 (102)
PR44D06 (H)2170 (86)1930 (95)2450 (97)2350 (91)2140 (92)1930 (95)2310 (88)2220 (92)
Sortblandning (L)2510 (100)2040 (100)2520 (100)2580 (100)2320 (100)2040 (100)2620 (100)2410 (100)
SW Avatar (H)2720 (108)1960 (96)2580 (102)2510 (97)2240 (97)1960 (96)2770 (106)2440 (101)
2014
Alpaga (L)
Compass (H)2630 2390 2060 2110 2110 2725 2262
DK Explicit (H)2680 2550 2390 2530 2530 2728 2541
ES Alegria (L)2560 2420 2280 2260 2260 2542 2343
PR44D06 (H)2040 2040 2060 2180 2180 2089 2097
Sortblandning (L)2470 2360 2240 2270 2270 2472 2312
SW Avatar (H)2500 2440 2350 2150 2150 2553 2299

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Alpaga (L)
Compass (H)2480 (100)2560 (103)2650 (106)2570 (100)2220 (100)1840 (97)2670 (104)2390 (102)
DK Explicit (H)2540 (102)2700 (108)2880 (115)2480 (96)2200 (99) 2720 (106)2480 (106)
ES Alegria (L)2490 (100)2490 (100)2500 (100)2600 (101)2220 (100)1850 (98)2520 (98)2350 (100)
PR44D06 (H)2130 (86)2200 (88)2300 (92)2450 (95)2020 (91)1580 (84)2230 (87)2110 (90)
Sortblandning (L)2480 (100)2490 (100)2500 (100)2570 (100)2230 (100)1890 (100)2570 (100)2350 (100)
SW Avatar (H)2340 (94)2470 (99)2620 (105)2460 (96)2200 (99)1920 (102)2450 (95)2330 (99)
2014
Alpaga (L)
Compass (H)2400 2180 1910 1930 1930 2339 2063
DK Explicit (H)2590 2390 2170 2450 2450 2513 2422
ES Alegria (L)2460 2310 2220 2120 2120 2393 2219
PR44D06 (H)2000 1920 1880 1910 1910 2001 1913
Sortblandning (L)2370 2180 1980 2080 2080 2284 2129
SW Avatar (H)2370 2280 2170 2100 2100 2293 2193
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 
Odlingsegenskaper Sverige
2011-2015              SORTBLANDNING
    ES ALEGRIA (L)
Råfett, % av ts
49,3 +1,2
Stjälklängd, cm
134 -5
Stjälkstyrka, 0-100
94 -2
Mognad, dagar
352 -2
Vinterhärdighet, % 81 +1
Källa: Officiella behandlade försök 2011-2015 Skåne, 100= fullt upprätt  bestånd,
0=helt liggande bestånd.Rel. tal jämfört med mätare = Sortblandning.

  
Torröta, %
16 13
Bomullsmögel, %
7 11
Kransmögel, % 9 14
Källa: Officiella försök 2011-2015.  

 

Odlingsegenskaper Skåne
2011-2015              SORTBLANDNING
    ES ALEGRIA (L)
Råfett, % av ts
49,3 +1,4
Stjälklängd, cm
136 -4
Stjälkstyrka, 0-100
95 -1
Mognad, dagar
346 -4
Vinterhärdighet, % 76 +/-0
Källa: Officiella behandlade försök 2011-2015 Skåne, 100= fullt upprätt  bestånd,
0=helt liggande bestånd.Rel. tal jämfört med mätare = Sortblandning.

  
Torröta, %
18 15
Bomullsmögel, %
4 6
Kransmögel, % 9 15
Källa: Officiella försök 2011-2015.  

 

Läs mer i Utsädesguide 2016! 

<< Tillbaka