MAJS     FAO 180

ambition

tidig och robust

  • Tidig
  • Robust
  • Hög stärkelseskörd
 

 

Sort som kan odlas på de flesta platser där majs odlas. Ambition är ett säkert och bra val både till ensilage och kärnmajs. Den har högt stärkelseinnehåll och ger en mycket hög stärkelseskörd. Ambition är stresstolerant har utmärkt stjälkstyrka och medelstaygreen i mognadstyp.

Avkastning


Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha
Ts-
halt,
%

 
Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
 %
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
NEL
20 MJ/
kg ts

 
NEL20
GJ/ha


 
Emmerson  2014 89 106 +4,9 +0,1 +7,2 -3,5 -1,7 - -
Activate  2010  86  94  +4,1  +0,1  +4,2 -3,6 -1,5  101  90
Ambition  2011  94  103  +1,9  +0,1  +2,9  -2,3  -0,5  102  91
Beethoven  2008  15 250  5040  33,7  10,9  31,7  43,6  17,9  6,23  105,5
Asgaard  2013  102  111  -0,4  +/-0  +2,1  -0,9  -0,1  101  99
Monty  2012  100  105  -0,9  +/-0  +1,7  -0,9  -1,4  103  104
Osterby CS  2013  103  103  -1,0  +/-0  -0,2  -1,0  -1,5  101  106

Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2011-2015, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

  Ambition    FAO 180
Mognadstyp Medelstaygreen
Användning Ensilage/Kärnmajs
Såmängd Medelhög
Kolvtäckning  Mycket bra
Stärkelsehalt Mycket hög
Fiberkvalitet Hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Ambition är 180.

 

Läs mer i Majsguide 2017

<< Tillbaka