vårkorn

Salome

tidigt foderkorn

  • Hög avkastning
  • Tidigt foderkorn
  • Bra resistenspaket

Efter att ha utmärkt sig som ett friskt, tidigt mognande foderkorn har nu Salome visat att det också fungerar som ett ekologiskt alternativ till maltproduktion. Salome har tre år i rad (2012-2014) i sortförsöken och i praktisk odling visat att den ligger i avkastningstopp bland tvåradssorterna. Viking Malt som är den stora uppköparen av maltkorn i Sverige visar på att ett allt större intresse för ekologiskt öl, vilket gör att produktion och odling av ekologiskt maltkorn måste öka. De ser Salome som en frisk sort väl lämpad till denna användning och ger grönt ljus för sorten. Ett bestockningsvilligt foderkorn med tidig mognad och hög avkastning, vilket är goda förutsättningar för en säker skörd vid osäkra väderförhållanden. Salome är en perfekt förfrukt till höstraps med sin tidiga mognad. Salome har goda resistensegenskaper mot olika sjukdomar, särskilt mjöldagg (mlo-resistens) och i viss mån också bladfläckar samt resistens mot havrecystnematod ras 1 och 2 samt Gotlandstypen.

Avkastning

Behandlat

AA+B BD-FFSverige
2017
Anakin9561 (103)9203 (101)8487 (98)8954 (99)8710 (101)8860 (100)
KWS Irina9447 (102)9092 (100)8384 (97)8975 (100)8515 (99)8823 (100)
Luhkas9098 (98)8873 (98)8424 (98)9005 (100)8632 (101)8828 (100)
Salome9152 (98)9074 (100)8917 (103)9069 (101)8837 (103)8869 (100)
Scholar9872 (106)9536 (105)8865 (103)9274 (103)8771 (102)9166 (104)
SW Tamtam8930 (96)8841 (97)8663 (100)8853 (98)8499 (99)8677 (98)
Thermus9649 (104)9318 (103)8655 (100)8871 (99)8447 (98)8934 (101)
Vårkorn Syntetisk mätare9301 (100)9079 (100)8635 (100)8999 (100)8589 (100)8851 (100)

Obehandlat

AA+B BD-FFSverige
2017
Anakin7947 (107)8054 (105)8267 (102)8815 (102)8550 (104)8312 (103)
KWS Irina7148 (96)7439 (97)8021 (99)8871 (103)8456 (102)8108 (101)
Luhkas6988 (94)7341 (96)8047 (100)8513 (99)8301 (101)7921 (98)
Salome7467 (101)7718 (101)8219 (102)8779 (102)8346 (101)8162 (101)
Scholar7901 (106)8056 (105)8367 (104)9173 (107)8767 (106)8495 (106)
SW Tamtam7003 (94)7312 (96)7929 (98)8271 (96)7986 (97)7731 (96)
Thermus8161 (110)8274 (108)8501 (105)8995 (104)8518 (103)8520 (106)
Vårkorn Syntetisk mätare7419 (100)7637 (100)8074 (100)8609 (100)8250 (100)8052 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognadstid ett genomsnitt från, Y län, AC län och BD län.

Odlingsegenskaper

2013-2017     Syntetisk Mätare     Salome
Rymdvikt, g/l 694 +4
Stråstyrka, 100-0 88 -4
Stråbrytning, 100-0 14 +9
Strålängd, cm 71,6 -5,1
Mognad, dagar 116 -2
Protein, % av ts 10,3 +0,2
Tusenkornsvikt, g 52,6 +0,8
Stärkelse, % av ts 62,5 +0,1


Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med Syntetisk Mätare.
 

Mjöldagg, % 2 2
Kornrost, % 7 4
Sköldfläcksjuka, % 1 2
Bladfläcksjuka, % 7 8

Källa: Officiella försök 2013-2017. 

 

 
   

 Avkastning

Obehandlat

A+B Sverige
2017
Anakin Eko5810 (116)5810 (116)
Aukusti Eko4380 (87)4380 (87)
Kaarle Eko4880 (97)4880 (97)
KWS Irina Eko5920 (118)5920 (118)
Salome Eko5800 (115)5800 (115)
Scholar Eko5730 (114)5730 (114)
Sw Propino Eko5550 (110)5550 (110)
SW Tipple Eko5030 (100)5030 (100)
2016
Anakin Eko3210 (103)4240 (104)
Aukusti Eko2110 (67)2980 (73)
Kaarle Eko2700 (86)3720 (91)
KWS Irina Eko
Salome Eko3510 (112)4360 (107)
Scholar Eko3360 (107)4330 (106)
Sw Propino Eko3270 (104)4210 (103)
SW Tipple Eko3130 (100)4070 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognastid ett genomsnitt från Y-län, AC-län och BD-län.
 

Odlingsegenskaper

2013-2017           SW Tipple Eko         Salome Eko
Rymdvikt, g/l 678 +2
Stråstyrka, 100-0 93  -2
Stråbrytning, 100-0 1 +2
Strålängd, cm 62  +2
Mognad, dagar 106  -1
Protein, % av ts 10,6  +/-0
Tusenkornsvikt, g 50,2  -1,7
Stärkelse, % av ts 61,6  +0,7
Ogräs vikt, g/m2 94 -8
Ogräs, marktäckn, % 47 -8


Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med SW Tipple Eko.
 

 

 

 

Kärnavkastning årsvis - Tidigt Vårkorn, område G

2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017
SW Kannas 2-r (mätare) 5 460 5 120 6 980 5 540 5 240
Severi (6-r) 118 102 109 111 104
Kaarle (6-r) 119 108 112 105 101
SW Vilde (6-r) 104 95 108 91 95
Källa: Officiella försök 2013-2017. Behandlat. Rel.tal jämfört med
SW Kannas = 100.

 

Odlingsegenskaper - Tidigt Vårkorn, område G

2013-2017 SW Kannas Severi Kaarle SW Vilde
Rymdvikt, g/l 695 -23 -25 -33
Stråbrytning, % 15 +13 +8 +5
Strålängd, cm 79 +4 +6 +1
Stråstyrka, % 94 -4 +3 +2
Mognad, dagar 101 -2 -1 -2
Tusenkornvikt, g 51,6 -5,8 -4,3 -6,7
Protein, % av ts 12,5 -1,9 -1,5 -0,9
Stärkelse, i ts 59 +1,3 +0,5 +0,2

 

Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat. Tidigt korn område G, Stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Kannas =100.

Bladfläcksjuka, % 11 9 7 15
Mjöldagg, % 11 4 27 28
Ramularia, % 2 1 2 1
Källa: Officiella försök 2013-2017. Obehandlat.
 

 

 

Avkastning - Tidigt Vårkorn, område G

Sort

Obehandlat
G

Obehandlat
Sverige

Behandlat
G

Behandlat
Sverige

2017
SW Kannas (2-rad)
mätare


5 000


4 920


5 360


5 240

Severi (6-rad) 108 103 112 104
Kaarle (6-rad) 110 106 110 101
SW Vilde (6-rad) 97 92 102 95


2016
SW Kannas (2-rad)
mätare


4 910

4 910 5 540 5 540
Severi (6-rad) 110 110 112 112
Kaarle (6-rad) 105 105 105 105
SW Vilde (6-rad) 93 93 91 91

 

Källa: Officiella försök 2016 och 2017. Rel.tal jämfört med SW Kannas = 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka