Vårrågvete

NILEX

Snabb i starten

  • Stråstyv, frisk
  • Hög proteinhalt
  • Snabb vårutveckling

 

Är en stråstyv och frisk vårrågvete med snabb utveckling på våren. Sorten har utmärkt kärnkvalitet, hög tusenkorn- och rymdvikt samt hög proteinhalt.

Vårrågvete har en snabb vårtutveckling, en god konkurrensförmåga mot ogräs, med ett strå som är 10-15 cm längre än vårvete. Också ca 1 vecka längre vegetationstid jämfört med vårvete.

Vårrågvete tål något lägre pH-värden och flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete.

Försöksunderlaget i Sverige är fortfarande litet, men grödan kan komma att få ökad betydelse inte minst på lättare jordar, som ett högavkastande foderalternativ eller till etanol.

 

 

 

 

Eko odlingsegenskaper

2012-2016       SW Dacke Nilex Quarna
Tusenkornvikt, g 35,5 +1,0 -1,7
Rymdvikt, g/l 801 -52 -6
Stråstyrka, 100-0 95 -1 +2
Strålängd, cm 90 -1 -17
Stärkelse, % av ts 70,0 -2,9 -1,6
Protein, % av ts 12,0 -0,4 +1,0
Modnad, dagar 118 -1 -3
Ogräs vikt, g/m2 297 +25 -4
Ogräs marktäckning, % 13 +1 +1
Källa: Officiella försök Vårvete Eko 2012-2016, stråbrytning:
100-0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedligg-
ande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare  = SW Dacke.
 
Mjöldagg, % 9 10 14
 

EKO-kärnavkastning årsvis

D-F 2012 2013 2014 2015 2016
SW Dacke, kg ha 2510 3110 3670 3900 3870
Nilex - 104 - - 72
Quarna 114 93 89 103 95

Källa: Officiella försök Vårvete Eko 2012-2016, rel.tal jämfört med SW Dacke Eko = 100

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka