Foderkorn

Severi

storkärnig sort med hög hektolitervikt.

 
  • Högavkastande 6-rads korn
  • Stråstyv & Tidig mognad
  • God sjukdomsprofil

Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!

Avkastning - område Norrland

2012-2016 AC-län BD-län Y-län Z-län
SW Judit 6-r (mätare) 5 130 4 210 4 020 6 050
Aukusti (6-r) 105 102 97 102
Severi (6-r) 108 110 119 113
Kaarle (6-r) 121 124 129 115
SW Barbro (2-r) 93 98 110 100
Källa: Officiella försök 2012-2016 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare
SW Judit=100.
 
 

Kärnavkastning årsvis - område Norrland

2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016
SW Judit 6-r (mätare) 4 380 5 110 3 900 5 370 5 420
Aukusti (6-r) 102 108 102 94 103
Severi (6-r) - 120 110 107 111
Kaarle (6-r) - - - 117 117
SW Barbro (2-r) 104 100 99 102 100
Källa: Officiella försök 2012-2016 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.  
 

Odlingsegenskaper - område Norrland

2012-2016 SW Judit Aukusti Severi Kaarle SW Barbro
Rymdvikt, g/l 656 +6 +10 +3 +16
Stråstyrka, % 88 +1 +7 +7 -5
Strålängd, cm 72 +6 +2 +6 +2
Mognad, dagar 93 +1 +6 +13 +6
Tusenkornvikt, g 39,8 +2,6 +2,3 +5,4 +8,1
Protein, % av ts 12 -0,4 -1,3 -1,1 +0,8
Stärkelse, % av ts 60 +0,3 +1 +0,6 -2

Källa: Officiella försök 2012-2016 Norrland, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100.

Sköldfläcksjuka*, % 0 1 0 0 9
Bladfläcksjuka, % 13 11 4 - 16


Källa: Officiella försök 2012-2016. Obehandlat.

 

Kärnavkastning årsvis - Tidigt Vårkorn, område G

2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017
SW Kannas 2-r (mätare) 5 460 5 120 6 980 5 540 5 240
Severi (6-r) 118 102 109 111 104
Kaarle (6-r) 119 108 112 105 101
SW Vilde (6-r) 104 95 108 91 95
Källa: Officiella försök 2013-2017. Behandlat. Rel.tal jämfört med
SW Kannas = 100.

 

Odlingsegenskaper - Tidigt Vårkorn, område G

2013-2017 SW Kannas Severi Kaarle SW Vilde
Rymdvikt, g/l 695 -23 -25 -33
Stråbrytning, % 15 +13 +8 +5
Strålängd, cm 79 +4 +6 +1
Stråstyrka, % 94 -4 +3 +2
Mognad, dagar 101 -2 -1 -2
Tusenkornvikt, g 51,6 -5,8 -4,3 -6,7
Protein, % av ts 12,5 -1,9 -1,5 -0,9
Stärkelse, i ts 59 +1,3 +0,5 +0,2

 

Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat. Tidigt korn område G, Stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Kannas =100.

Bladfläcksjuka, % 11 9 7 15
Mjöldagg, % 11 4 27 28
Ramularia, % 2 1 2 1
Källa: Officiella försök 2013-2017. Obehandlat.
 

 

 

Avkastning - Tidigt Vårkorn, område G

Sort

Obehandlat
G

Obehandlat
Sverige

Behandlat
G

Behandlat
Sverige

2017
SW Kannas (2-rad)
mätare


5 000


4 920


5 360


5 240

Severi (6-rad) 108 103 112 104
Kaarle (6-rad) 110 106 110 101
SW Vilde (6-rad) 97 92 102 95


2016
SW Kannas (2-rad)
mätare


4 910

4 910 5 540 5 540
Severi (6-rad) 110 110 112 112
Kaarle (6-rad) 105 105 105 105
SW Vilde (6-rad) 93 93 91 91


Källa: Officiella försök 2016 och 2017. Rel.tal jämfört med SW Kannas = 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka