MAJS     FAO 190

MONTY

Med totalskörd helt i topp                                  

  • Hög totalskörd
  • Snabb våretablering
  • God smältbarhet

 

En majssort med mycket goda odlingsegenskaper och särskilt hög totalskörd med en robust planta som etablerar sig snabbt på våren. Monty är en fantastisk sort för dig som vill uppnå maximalt utbyte per hektar kombinerat med god total smältbarhet.
 

Avkastning

Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha
Ts-
halt,
%

 
Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
 %
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
NEL
20 MJ/
kg ts

 
NEL20
GJ/ha


 
Emmerson  2014 89 106 +4,9 +0,1 +7,2 -3,5 -1,7 - -
Activate  2010  86  94  +4,1  +0,1  +4,2 -3,6 -1,5  101  90
Ambition  2011  94  103  +1,9  +0,1  +2,9  -2,3  -0,5  102  91
Beethoven  2008  15 250  5040  33,7  10,9  31,7  43,6  17,9  6,23  105,5
Asgaard  2013  102  111  -0,4  +/-0  +2,1  -0,9  -0,1  101  99
Monty  2012  100  105  -0,9  +/-0  +1,7  -0,9  -1,4  103  104
Osterby CS  2013  103  103  -1,0  +/-0  -0,2  -1,0  -1,5  101  106

Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2011-2015, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

  Monty FAO 190
Mognadstyp Harmonisk
Användning Ensilage
Såmängd Medelhög
Kolvtäckning  Medel
Stärkelsehalt Medium
Fiberkvalitet Medium
Fusarium Medel
Vårutveckling Snabb, god marktäckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Monty är 190.

Läs mer i Majsguide 2017

<< Tillbaka