höstkorn

Frigg

Hög skörd i officiell provning

  • Hög stabil avkastning
  • Något tidigare mognad
  • God sjukdomsprofil

 

2-radskornet Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en dags tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med rymd- och tusenkornvikt på medel. Frigg innehar en god sjukdomsprofil som visar sig genom att sorten presterar mycket väl i både obehandlade och behandlade led.

 

AVKASTNING

 

ODLINGSEGENSKAPER

 

2013-2017

 SW Matros 2r

      Frigg 2r

Rymdvikt, g/l  697 -8
Stråstyrka, 100-0 87  -2
Stråbrytning, 100-0  30  -3
Strålängd, cm  85,8  -5,8
Mognad, dagar  312  -1
Protein, % av ts  10,4  -0,3
Vinterhärdighet, %  91  +3
Tusenkornvikt, g  55,5  -2,8
Stärkelse, % av ts  61,3  +0,2

 

Källa: Officiella behandlade försök 2013-2017. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  

Mjöldagg, %  8 6
Kornrost, %  11 5
Sköldfläcksjuka, % 3 6
Brunrost, % 9 5

Källa: Officiella försök 2013-2017.  

 

Kärnavkastning årsvis

 

Område A+B

Sort 2014 2015 2016 2017
SW Matros, kg/ha 10375  9959 9709 9228
Bazooka Nyhet!  - - - 112
Apropos 100 100 100 -
Verity  - 111 106 104
Frigg  100 104 105 101
SU Ellen  - 112 98 104
Källa: Officiella försök 2014-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.

 

Kärnavkastning årsvis

 

Område D-F

Sort 2014 2015 2016 2017
SW Matros, kg/ha 10240 10708 8946 11801
Bazooka Nyhet!  - - - 106
Apropos 100 106 99 -
Verity  - 109 102 107
Frigg 103 106 103 108
SU Ellen  - 108 98 96
Källa: Officiella försök 2014-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.

  

 

 Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka