ärter

Eso

hög fröskörd & utmärkta stjälkegenskaper

 

- Foderärt för hela landet
- Låg tusenkornvikt
- God proteinhalt

 

 

En gulfröig ärtsort med tjeckiskt ursprung, som provats sedan 2013 i svensk officiell sortprovning. Eso har båda åren utmärkt sig för att ha en mycket hög avkastningspotential med utmärkta stjälkegenskaper. Eso kombinerar de två efterfråga egenskaperna toppavkastning tillsammans med en låg tusenkornvikt. När en sort presterar bra avkastningsmässigt sker detta oftast till en bekostnad att man får en högre tusenkornvikt på köpen. Att hålla nere tusenkornvikten är av stor vikt för oss så att utsädet efter utsädeshanteringen fortsatt ska hålla en hög grobarhet. Introduktions år 2016.

 

 

Avkastning

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Server Error in '/' Application.

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Source Error:


Line 299:	public int spSdLog([global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string sessionid, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string useragent, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string userhostaddress, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="Int")] System.Nullable<int> exectime, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string varietyNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string parameterNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string yearNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string areaNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string lang, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string cropName)
Line 300:	{
Line 301:		IExecuteResult result = this.ExecuteMethodCall(this, ((MethodInfo)(MethodInfo.GetCurrentMethod())), sessionid, useragent, userhostaddress, exectime, varietyNames, parameterNames, yearNames, areaNames, lang, cropName);
Line 302:		return ((int)(result.ReturnValue));
Line 303:	}

Source File: d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs    Line: 301

Stack Trace:


[SqlException (0x80131904): Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +3242916
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +345
  System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4927
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +442
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +3140
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +554
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) +475
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +386
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.Execute(Expression query, QueryInfo queryInfo, IObjectReaderFactory factory, Object[] parentArgs, Object[] userArgs, ICompiledSubQuery[] subQueries, Object lastResult) +457
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.ExecuteAll(Expression query, QueryInfo[] queryInfos, IObjectReaderFactory factory, Object[] userArguments, ICompiledSubQuery[] subQueries) +213
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query) +421
  dcScseeddbDataContext.spSdLog(String sessionid, String useragent, String userhostaddress, Nullable`1 exectime, String varietyNames, String parameterNames, String yearNames, String areaNames, String lang, String cropName) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs:301
  AjaxResult.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\AjaxResult.aspx.cs:1040
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +109
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +68
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3321


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.81.0

 
 

Odlingsegenskaper

 
2012-2016 SW Clara SW Ingrid    Onyx       Eso     
Tusenkornvikt, g 284 -31 -12 -29
Protein, % av ts 22,0 +0,1 -0,3 -0,5
Mognad, dagar 116 +1 +/-0 +2
Höjd, cm 68 -12 -17 -18
Stjälkstyrka, % 64 -14 -17 -20
Stjälklängd, cm 94 -9 -13 -4
Spill, kg/ha 25 +5 +3 +7

Källa: Officiella försök 2012-2016, obehandlat.
Jämfört med mätaren SW Clara = 100.
 

Kärnavkastning 2014-2016

  Område A-B Område D-F
Sort 2014 2015 2016 2015 2016
SW Ingrid, kg/ha 5140 6650 6410 6420 4910
SW Clara 78 96 90 88 96
Onyx 100 98 105 99 101
Eso 104 98 111 100 107
Källa: Officiella försök 2014-2016, Obehandlat. Rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100.

 

   

EKO-avkastning 2015 och 2016, område A-B & Sverige

Sort         A-B          Sverige
2016    
SW Clara, kg/ha 2920 2700
SW Ingrid  115 116
Onyx  101  96
Rocket  -  -
Eso  122  119
     
2015    
SW Clara, kg/ha 5010  5010
SW Ingrid 108 108
Onyx  107  107
Rocket  97  97
Eso  105  105

Källa: Officiella försök Eko 2015 och 2016. Rel.tal jämfört med mätaren SW Clara = 100. Område A-B och Sverige.  

 

EKO-kärnavkastning 2012-2016, område A-B

Sort 2012 2014 2015 2016
SW Clara, kg ha 3510 2440 5010 2920
SW Ingrid - - 108 115
Onyx 110 167 107 101
Rocket - - - -
Eso - 170 105 122
Källa: Officiella försök Eko 2012-2016. Rel.tal jämfört med mätaren SW Clara = 100.

 

EKO-odlingsegenskaper 2012-2016

  SW Clara SW Ingrid Onyx Eso
Tusenkornvikt, g 252 +48 +12 +4
Protein, % av ts 23,1 -0,5 -0, -0,3
Mognad, dagar 127 +6 +12 +9
Höjd, cm 54 - -7 +3
Stjälkstyrka, % 62 -7 -7 -10
Stjälklängd, cm 91 +8 -3 +1
Spill, kg/ha 14 -10 -5 -5

Källa: Officiella försök Eko 2012-2016, rel.tal jämfört
med SW Clara Eko = 100
 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka