höstkorn

SU Ellen

6-rads Linje, foderkorn

  • Mycket hög avkastning
  • Extremt tidig mognad
  • Goda stråegenskaper


6-rads linje höstkorn. SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse mellan höstkornen god vinterhärdighet. Strået är medellångt med en mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning. Kärnan är av medel storlek, något lägre rymdvikt och innehar en hög proteinhalt. Sjukdomsprofilen är av god karaktär vilket man ser genom att SU Ellen prestera mycket bra även i de obehandlade försöksleden. Motståndskraften mot sjukdomar bland annat bladfläcksjuka är hos SU Ellen mycket god. Enligt erfarenheter från förädlaren är SU Ellen något mindre bestockningsvillig men kompenserar detta genom att bilda fler kärnor/ax. Om vi upplever samma effekter här i Sverige återstår att se eftersom vi normalt utgår från en betydligt högre utsädesmängd än vad man gör i Tyskland. I Svensk officiell provning sedan 2015.

Avkastning


ODLINGSEGENSKAPER

2013-2017

SW Matros 2r SU Ellen 6r
Rymdvikt, g/l  697 -26
Stråstyrka, 100-0 87  -4
Stråbrytning, 100-0  30  -5
Strålängd, cm  85,8  +0,9
Mognad, dagar  312  -3
Protein, % av ts  10,4  +/-0
Vinterhärdighet, %  91  +/-0
Tusenkornvikt, g  55,5  -4,2
Stärkelse, % av ts  61,3  -0,8
Källa: Officiella behandlade försök 2013-2017. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  
Mjöldagg, %  8 4
Kornrost, %  11 13
Sköldfläcksjuka, % 3 3
Brunrost, % 9 6
Källa: Officiella försök 2013-2017.  

 

Kärnavkastning årsvis

 

Område A+B

Sort 2014 2015 2016 2017
SW Matros, kg/ha 10375  9959 9709 9228
Bazooka Nyhet!  - - - 112
Apropos 100 100 100 -
Verity  - 111 106 104
Frigg  100 104 105 101
SU Ellen  - 112 98 104

Källa: Officiella försök 2014-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.

 

Kärnavkastning årsvis

 

Område D-F

Sort 2014 2015 2016 2017
SW Matros, kg/ha 10240 10708 8946 11801
Bazooka Nyhet!  - - - 106
Apropos 100 106 99 -
Verity  - 109 102 107
Frigg 103 106 103 108
SU Ellen  - 108 98 96

Källa: Officiella försök 2014-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.


 

 

 

 

 

 Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka