MAJS     FAO 150

Emmerson

Extremt tidig

  • Extremt tidig
  • Utmärkt fiberkvalitet
  • Hög stärkelsehalt
 

 

Tillhör de extremt tidiga sorterna och är enligt dansk erfarenhet, något tidigare än Activate. Detta betyder att odling kan ske på något kallare lokaler. Emmerson har en hög skörd för sin tidiga mogna med utmärkt fiberkvalitet. Kolven mognar extremt tidigt och restplantan avmognar snabbt. Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas eller där sådden sker sent.

Avkastning

Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha

Ts-
halt,
%

Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
 %
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
NEL
20 MJ/
kg ts

 
NEL20
GJ/ha


 
Emmerson  2014 89 106 +4,9 +0,1 +7,2 -3,5 -1,7 - -
Activate  2010  86  94  +4,1  +0,1  +4,2 -3,6 -1,5  101  90
Ambition  2011  94  103  +1,9  +0,1  +2,9  -2,3  -0,5  102  91
Beethoven  2008  15 250  5040  33,7  10,9  31,7  43,6  17,9  6,23  105,5
Asgaard  2013  102  111  -0,4  +/-0  +2,1  -0,9  -0,1  101  99
Monty  2012  100  105  -0,9  +/-0  +1,7  -0,9  -1,4  103  104
Osterby CS  2013  103  103  -1,0  +/-0  -0,2  -1,0  -1,5  101  106
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2011-2015, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. 
 
 

Odlingsegenskaper

  Emmerson    FAO 150
Mognadstyp Extremt tidig
Användning Ensilage
Såmängd Normal
Kolvtäckning  Mycket hög
Stärkelsehalt Mycket hög
Fiberkvalitet Mycket hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Emmerson är 150.

LG Animal Nutrition är en kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificeringen sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

 

Läs mer i Majsguide 2017

<< Tillbaka