rågvete

Trefl

Frisk högavkastare till foder

 

- Hög skörd
- God sjukdomsresistens

·     - God vinterhärdighet

 

 

 

Rågvete med en hög avkastningspotential, främst utmärkande i södra Sverige. Innehar hög sjukdomsprofil och en god motståndskraft mot gulrost. Detta syns i de obehandlade försöksleden där Trefl presterat mycket väl och skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. (God egenskap då gulrost kan leda till stora skördeförluster). Hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå. Jämfört mot mätaren Tulus har Trefl hög rymdvikt, något lägre proteinhalt och tusenkornvikt. Mognar senare än mätaren Tulus och tidigare än Borwo.

Avkastning

Behandlat

AA+B BCD+E D-FFSkåneSverige
2016
Borwo9820 (98)9280 (100)8740 (102) 9990 (118)9900 (109)10770 (98) 9570 (103)
Raptus11170 (111)9910 (106)8650 (101) 8510 (101)8910 (98)10530 (95) 9350 (101)
Sequenz10200 (101)9320 (100)8440 (98) 8490 (100)8940 (98)10630 (96) 8990 (97)
SW Remiko10410 (104)9020 (97)7640 (89) 7910 (93)8550 (94)10520 (95) 8730 (94)
Travoris10750 (107)9770 (105)8800 (103) 9120 (108)9450 (104)10960 (99) 9610 (104)
Trefl9870 (98)8630 (93)7390 (86) 7600 (90)8390 (92)10590 (96) 8610 (93)
Tulus10050 (100)9310 (100)8570 (100) 8460 (100)9090 (100)11030 (100) 9260 (100)
2015
Borwo7900 (106)8800 (103)9690 (101) 10570 (98)10900 (97)11650 (97)10210 (109)9990 (100)
Raptus9360 (126)10080 (118)10790 (112) 11100 (103)11340 (101)11960 (100)10730 (115)10820 (108)
Sequenz8140 (109)9400 (110)10650 (111) 9800 (91)10840 (97)12530 (105)9860 (105)10230 (102)
SW Remiko8280 (111)9480 (111)10670 (111) 10640 (99)11310 (101)12500 (104)8960 (96)10520 (105)
Travoris11130 (150)11340 (133)11560 (120) 11510 (107)11270 (101)11250 (94)12060 (129)11360 (113)
Trefl9940 (134)10420 (122)10910 (114) 9890 (92)10250 (92)11030 (92)10950 (117)10390 (104)
Tulus7440 (100)8530 (100)9610 (100) 10800 (100)11180 (100)11980 (100)9370 (100)10010 (100)

Obehandlat

AA+B BCD+E D-FFSkåneSverige
2016
Borwo8050 (100)8090 (100)8120 (101) 9230 (118)9350 (113)10290 (105) 8760 (107)
Raptus9030 (112)8400 (104)7770 (97) 8040 (103)8320 (100)9500 (97) 8330 (102)
Sequenz7750 (96)7620 (95)7490 (93) 6800 (87)7300 (88)8820 (90) 7190 (88)
SW Remiko8910 (110)8110 (101)7320 (91) 7570 (97)8160 (98)9810 (100) 8030 (98)
Travoris8810 (109)8900 (111)9000 (112) 8770 (113)9180 (111)10560 (108) 8930 (109)
Trefl8540 (106)7890 (98)7230 (90) 7070 (91)7930 (96)9990 (102) 7860 (96)
Tulus8080 (100)8050 (100)8020 (100) 7790 (100)8290 (100)9790 (100) 8160 (100)
2015
Borwo6240 (105)7480 (103)8710 (102) 9660 (105)9940 (104)10650 (103)8550 (112)8880 (104)
Raptus8450 (142)8770 (121)9090 (107) 9720 (105)10050 (105)10810 (104)9580 (126)9540 (111)
Sequenz6430 (108)6550 (91)6660 (78) 7050 (76)8380 (87)10480 (101)7830 (103)7610 (89)
SW Remiko6510 (110)6980 (97)7450 (87) 8130 (88)8830 (92)10090 (97)7580 (100)8060 (94)
Travoris7830 (132)8690 (120)9540 (112) 9820 (106)9930 (104)10400 (100)9510 (125)9440 (110)
Trefl8180 (138)8690 (120)9190 (108) 8520 (92)9130 (95)10350 (100)9710 (128)9040 (105)
Tulus5930 (100)7230 (100)8520 (100) 9230 (100)9580 (100)10360 (100)7610 (100)8570 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


 
 

Odlingsegenskaper

 

 2012-2016           Tulus            Borwo           Trefl
Rymdvikt, g/l 739 +11 +15
Stråstyrka, 100-0 98 -1 -8
Strålängd, cm 105 -9 +/-0
Mognad, dagar 317 +3 +/-0
Vinterhärdighet, % 94 +3 +4
Tusenkornvikt, g 49,6 -1,3 -2,3
Protein, % av ts 11,1 -0,1 -0,2
Ergosterol, mg/kg 8 +2 +3

Källa: Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd,
0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare =Tulus.

 
Bladfläcksjuka, % 8 4 8
Gulrost, % 4 -1 2
Mjöldagg, % 7 7 1

Källa: Officiella försök 2012-2016, obehandlat.  

 

Kärnavkastning årsvis

 

  Område A-B   Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016
Tulus, kg/ha 9430 9000 10 820 8530 9310   11 690 5510 10 590 11 170 9060
SW Empero 102 102 105 118 105   103 107 107 102 104
SW Remiko 100 109 108 111 97   105 120 107 101 94
Borwo 99 98 105 103 100   98 115 102 98 109
Trefl - - 101 122 93   - - 105 92 92
Källa: Officella försök 2012-2016, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare Tulus = 100.   
 
 

 

Eko-resultat från Råg och Rågvete 2015-2015

 

 

 

Obehandlat

Sverige
2016
Borwo Eko7200 (96)
Herakles (SH) Eko6480 (87)
Palazzo (H) Eko
Sortblandning Eko6760 (90)
SW Amilo Eko6440 (86)
SW Caspian (H) Eko7330 (98)
SW Empero Eko6740 (90)
SW Remiko Eko
Trefl Eko7020 (94)
Tulus Eko7490 (100)
2015
Borwo Eko4780 (85)
Herakles (SH) Eko
Palazzo (H) Eko7140 (127)
Sortblandning Eko6250 (111)
SW Amilo Eko5620 (100)
SW Caspian (H) Eko6830 (122)
SW Empero Eko4760 (85)
SW Remiko Eko2220 (40)
Trefl Eko
Tulus Eko3810 (68)
Källa: Officiella försök www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

EKO-odlingsegenskaper

 2012-2016           Tulus Eko     SW Empero Eko Borwo Eko
Rymdvikt, g/l 734 -3 +19
Stråstyrka, 100-0 90 +2 +4
Strålängd, cm 97 -15 -11
Mognad, dagar 322 +1 -1
Vinterhärdighet, % 77 +6 +13
Tusenkornvikt, g 42,2 +2,3 -0,2
Protein, % av ts 10,6 -0,6 +0,3
Ergosterol, mg/kg 8 -1 +2

Källa: Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd,
0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare =Tulus.

 

 

 

 EKO-kärnavkastning

 

2012-2016 2012 2013 23014 2015 2016
Tulus, kg/ha 4130 4440 5730 3810 7490
SW Empero 143 110 102 125 90
Borwo - - - 126 96

Källa: EKO officiella försök 2012-2016. Reltal jämfört med Tulus = 100 område A-F = Sverige.

 

Läs mer i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka