Vårkorn

Scholar

hög avkastningsförmåga

  • Hög avkastningsförmåga
  • Kort strå med god stråstyrka
  • Mlo-resistens

Nytt högavkastande foderkorn med fina kärnegenskaper och bra rymdvikt. Stabilt foderalternativ med avkastning i topp. För hela landet men utmärker sig lite extra i det mellansvenska området. Något kortare strå med en hög stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning. Mognad av medelkaraktär. Goda kärnegenskaper med hög rymdvikt, något högre stärkelsehalt och något lägre proteinhalt och tusenkornvikt. Scholar är en frisk sort som presterar en hög avkastning i de obehandlade leden. Sjukdomsprofilen är god med hög motståndskraft mot kornrost, sköldfläcksjuka och ramularia. Samt även Mlo resistens vilket ger ett gott skydd mot mjöldagg. Scholar saknar resistens mot nematoder samt är normalt mottaglig för bladfläcksjuka. Scholar passar med sin kraftiga bestockningsförmåga och goda stråegenskaper mycket bra för odling på alla utom de allra lättaste och sandigaste fastmarksjordarna. I svensk officiell provning sedan 2014.

Avkastning

Behandlat

AA+B BD-FFSverige
2017
Anakin9561 (103)9203 (101)8487 (98)8954 (99)8710 (101)8860 (100)
KWS Irina9447 (102)9092 (100)8384 (97)8975 (100)8515 (99)8823 (100)
Luhkas9098 (98)8873 (98)8424 (98)9005 (100)8632 (101)8828 (100)
Salome9152 (98)9074 (100)8917 (103)9069 (101)8837 (103)8869 (100)
Scholar9872 (106)9536 (105)8865 (103)9274 (103)8771 (102)9166 (104)
SW Tamtam8930 (96)8841 (97)8663 (100)8853 (98)8499 (99)8677 (98)
Thermus9649 (104)9318 (103)8655 (100)8871 (99)8447 (98)8934 (101)
Vårkorn Syntetisk mätare9301 (100)9079 (100)8635 (100)8999 (100)8589 (100)8851 (100)

Obehandlat

AA+B BD-FFSverige
2017
Anakin7947 (107)8054 (105)8267 (102)8815 (102)8550 (104)8312 (103)
KWS Irina7148 (96)7439 (97)8021 (99)8871 (103)8456 (102)8108 (101)
Luhkas6988 (94)7341 (96)8047 (100)8513 (99)8301 (101)7921 (98)
Salome7467 (101)7718 (101)8219 (102)8779 (102)8346 (101)8162 (101)
Scholar7901 (106)8056 (105)8367 (104)9173 (107)8767 (106)8495 (106)
SW Tamtam7003 (94)7312 (96)7929 (98)8271 (96)7986 (97)7731 (96)
Thermus8161 (110)8274 (108)8501 (105)8995 (104)8518 (103)8520 (106)
Vårkorn Syntetisk mätare7419 (100)7637 (100)8074 (100)8609 (100)8250 (100)8052 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognadstid ett genomsnitt från, Y län, AC län och BD län.

Odlingsegenskaper

2013-2017     Syntetisk
     Mätare
    Scholar
Rymdvikt, g/l 694 +8
Stråstyrka, 100-0 88 +2
Stråbrytning, 100-0 14 -6
Strålängd, cm 71,6 -4,4
Mognad, dagar 116 +1
Protein, % av ts 10,3 -0,5
Tusenkornsvikt, g 52,6 -1,6
Stärkelse, % av ts 62,5 +0,4
Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med Syntetisk Mätare.
 
Mjöldagg, % 2 1
Kornrost, % 7 5
Sköldfläcksjuka, % 1 1
Bladfläcksjuka, % 7 5

Källa: Officiella försök 2013-2017. 

 

 
   

 Avkastning

Obehandlat

A+B Sverige
2017
Anakin Eko5810 (116)5810 (116)
Aukusti Eko4380 (87)4380 (87)
Kaarle Eko4880 (97)4880 (97)
KWS Irina Eko5920 (118)5920 (118)
Salome Eko5800 (115)5800 (115)
Scholar Eko5730 (114)5730 (114)
Sw Propino Eko5550 (110)5550 (110)
SW Tipple Eko5030 (100)5030 (100)
2016
Anakin Eko3210 (103)4240 (104)
Aukusti Eko2110 (67)2980 (73)
Kaarle Eko2700 (86)3720 (91)
KWS Irina Eko
Salome Eko3510 (112)4360 (107)
Scholar Eko3360 (107)4330 (106)
Sw Propino Eko3270 (104)4210 (103)
SW Tipple Eko3130 (100)4070 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognastid ett genomsnitt från Y-län, AC-län och BD-län.
 

Odlingsegenskaper

2013-2017    SW Tipple Eko    Scholar Eko
Rymdvikt, g/l 678  +12
Stråstyrka, 100-0 93  +1
Stråbrytning, 100-0 1  +/-0
Strålängd, cm 62  +1
Mognad, dagar 106  +3
Protein, % av ts 10,6  -0,2
Tusenkornsvikt, g 50,2  -3
Stärkelse, % av ts 61,6  +0,9
Ogräs vikt, g/m2 94 +20
Ogräs, marktäckn, % 47  -9

Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med SW Tipple Eko.
 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka