Höstvete (A)

Etana

ässet i rockärmen

Nyhet!

  • Goda bakningsegenskaper
  • Hög stabil avkastning
  • Goda stråegenskaper

Brödvete med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdomsprofil bland annat genom en hög motståndskraft mot gulrost. Bakningsegenskaperna är goda och tusenkorn- och rymdvikten hög. Även stråegenskaper och vinterhärdighet håller hög klass.

 

 

 

 

 

 

 
Hög stabil avkastning och god sjukdomsprofil ger goda förutsättningar!

Etana är ett brödvete av A-kvalitet med goda baknings- och kärnegenskaper. Dessutom hög tusenkorn- och rymdvikt samt falltal och proteinhalt runt medel. Dess mognad likställs med Ellvis dvs åt det något tidigare hållet. Stråegenskaperna är goda och vinterhärdigheten hög.

Hög och jämn avkastning i samtliga delar av landet alla år (i provning sedan 2014) visar att Etana är stabil trots de senaste årens stora årsmånsvariationer. Etanas goda kombination av god friskhet och hög avkastning syns tydligt i jämförelsen mellan obehandlade och behandlade försöksled.

De senaste årens höga angrepp av gulrost i höstvete har medfört ett ökat intresse för sorter som Etana som påvisar en hög tolerans mot sjukdomen.

Enligt tyska erfarenheter presterar Etana mycket bra även vid sen sådd och innehar en hög motståndskraft mot fusarium.

 

För södra Sverige.
I svensk officiell provning sedan 2014

Avkastning

Behandlat

AA+B BDD-FEFSverige
2017
Cubus11263 (102)11335 (101)11515 (97)12162 (95)11523 (96)10961 (95)11505 (98)11252 (98)
Ellvis11048 (100)11162 (99)11450 (96)12225 (96)11687 (98)11246 (98)11649 (99)11324 (99)
Etana11246 (102)11487 (102)12089 (102)12470 (98)11955 (100)11429 (99)11980 (102)11553 (101)
Frontal11437 (104)11554 (103)11847 (100)12142 (95)11622 (97)11365 (99)11517 (98)11265 (98)
Höstvete syntetisk mätare11025 (100)11266 (100)11869 (100)12774 (100)11954 (100)11534 (100)11795 (100)11493 (100)
Mariboss11243 (102)11539 (102)12279 (103)12908 (101)11927 (100)11366 (99)11758 (100)11610 (101)
Nordh11545 (105)11660 (103)11948 (101)12022 (94)11497 (96)11397 (99)11305 (96)11390 (99)
Olivin10843 (98)10935 (97)11164 (94)11450 (90)11092 (93)10711 (93)11100 (94)10929 (95)
Praktik11195 (102)11354 (101)11753 (99)11122 (87)11046 (92)10848 (94)11095 (94)11090 (96)
RGT Reform11689 (106)11900 (106)12430 (105)11992 (94)11741 (98)11319 (98)11810 (100)11655 (101)
SW Brons10843 (98)11295 (100)12425 (105)13213 (103)12293 (103)11888 (103)12087 (102)11695 (102)
SW Julius10965 (99)11067 (98)11323 (95)12748 (100)11911 (100)11634 (101)11687 (99)11344 (99)
Torp11714 (106)12016 (107)12771 (108)13108 (103)12439 (104)12114 (105)12287 (104)12058 (105)
2016
Cubus9830 (95)9790 (96)9680 (100) 9180 (93) 9720 (95)9460 (94)
Ellvis9890 (95)9750 (96)9300 (96) 9610 (97) 9950 (98)9720 (97)
Etana11030 (106)10810 (106)10160 (105) 10360 (105) 10680 (105)10570 (105)
Frontal10300 (99)10190 (100)9850 (102) 10010 (101) 10530 (103)10130 (101)
Höstvete syntetisk mätare10370 (100)10190 (100)9650 (100) 9900 (100) 10180 (100)10050 (100)
Mariboss10630 (103)10500 (103)10120 (105) 10210 (103) 10430 (102)10370 (103)
Nordh10130 (98)10070 (99)9900 (103) 9540 (96) 10230 (100)9790 (97)
Olivin9570 (92)9360 (92)8750 (91) 9350 (94) 9710 (95)9410 (94)
Praktik10330 (100)10140 (100)9580 (99) 9660 (98) 10030 (99)9810 (98)
RGT Reform10570 (102)10410 (102)9940 (103) 10170 (103) 10620 (104)10310 (103)
SW Brons10770 (104)10490 (103)9650 (100) 9930 (100) 10300 (101)10180 (101)
SW Julius10210 (98)10040 (99)9540 (99) 9840 (99) 10020 (98)9920 (99)
Torp10400 (100)10220 (100)9670 (100) 9640 (97) 10460 (103)9940 (99)

Obehandlat

AA+B BDD-FEFSverige
2017
Cubus9758 (104)10062 (102)10670 (98)12179 (97)10924 (95)9720 (92)10899 (96)10400 (97)
Ellvis9503 (101)9904 (100)10707 (98)12015 (96)11237 (98)10442 (99)11243 (99)10589 (99)
Etana9846 (105)10277 (104)11141 (102)12543 (100)11598 (101)10718 (102)11567 (101)10878 (102)
Frontal9833 (105)10082 (102)10582 (97)12276 (98)11308 (99)10632 (101)11191 (98)10592 (99)
Höstvete syntetisk mätare9393 (100)9909 (100)10939 (100)12519 (100)11456 (100)10510 (100)11409 (100)10671 (100)
Mariboss9064 (96)9731 (98)11066 (101)12723 (102)11470 (100)10453 (99)11375 (100)10607 (99)
Nordh9808 (104)10304 (104)11296 (103)12345 (99)11180 (98)10576 (101)10900 (96)10650 (100)
Olivin9336 (99)9756 (98)10596 (97)11633 (93)10934 (95)10161 (97)10964 (96)10342 (97)
Praktik9537 (102)9981 (101)10869 (99)11547 (92)10859 (95)10144 (97)10870 (95)10359 (97)
RGT Reform9973 (106)10533 (106)11654 (107)12237 (98)11494 (100)10597 (101)11556 (101)10987 (103)
SW Brons9398 (100)10028 (101)11287 (103)12992 (104)11780 (103)10892 (104)11650 (102)10896 (102)
SW Julius9609 (102)9972 (101)10698 (98)12347 (99)11338 (99)10255 (98)11367 (100)10592 (99)
Torp9765 (104)10458 (106)11844 (108)13017 (104)11832 (103)11009 (105)11651 (102)11088 (104)
2016
Cubus9390 (94)9260 (95)8880 (98) 8840 (94) 9210 (98)9050 (94)
Ellvis9810 (98)9510 (98)8620 (95) 9160 (97) 9230 (98)9310 (97)
Etana10610 (106)10360 (106)9620 (106) 10030 (106) 10170 (108)10200 (106)
Frontal10020 (101)9830 (101)9260 (102) 9350 (99) 9750 (103)9580 (100)
Höstvete syntetisk mätare9970 (100)9750 (100)9080 (100) 9440 (100) 9440 (100)9590 (100)
Mariboss9900 (99)9850 (101)9690 (107) 9590 (102) 9640 (102)9750 (102)
Nordh9540 (96)9540 (98)9540 (105) 9120 (97) 9560 (101)9330 (97)
Olivin9210 (92)9010 (92)8390 (92) 9100 (96) 9210 (98)9120 (95)
Praktik9930 (100)9700 (99)9020 (99) 8890 (94) 9210 (98)9210 (96)
RGT Reform10140 (102)9970 (102)9480 (104) 9770 (103) 10010 (106)9910 (103)
SW Brons10200 (102)9900 (102)9010 (99) 9700 (103) 9530 (101)9810 (102)
SW Julius9960 (100)9720 (100)9000 (99) 9330 (99) 9360 (99)9470 (99)
Torp9920 (99)9720 (100)9120 (100) 9130 (97) 9430 (100)9420 (98)
Officiella försök. www.slu.se/faltforsok,rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Odlingsegenskaper

2013-2017       Syntetisk mätare        Etana
Rymdvikt, g/l  803  +16
Stråstyrka, 100-0  90  +1
Strålängd, cm  85,3  +1,7
Mognad, dagar  319  -2
Vinterhärdighet, %  91  +/-0
Tusenkornvikt, g  46,8  +3,6
Stärkelse, % av ts  70,8  +0,2
Protein, % av ts  10,9  +0,3
Falltal, sek  328  +14

Källa: Officiella behandlade försök 2013-2017. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. 
Rel.tal jämfört med mätare: Syntetisk mätare = 2017: Mariboss, Ellvis, SW Julius och SW Brons.
 
Mjöldagg, %  6  4
Svartprick, %  8  16
Gulrost, %  1  2
Bladfläck, % 8 7
Brunrost, % 3 1
Källa: Sjukdomar, officiella försök 2013-2017. 

 

Bakningskvalitet: E = Elitvete, A = Kvalitetsvete, B = Brödvete, C = Fodervete.

Kärnavkastning årsvis

  Område A-B
Sort 2013 2014 2015 2016 2017
Syntetisk mätare, kg/ha 11 040 12 290 12 080 10 190 11 270
Etana - 102 100 106 102
RGT Reform 101 103 99 102 106
Praktik 96 98 103 100 101
Ellvis 97 95 101 96 99
Cubus 97 96 100 96 101
Mariboss 104 103 102 103 102
Torp 103 109 112 100 107
Frontal 101 98 100 100 103
Nordh 101 101 101 99 104
Olivin 91 88 95 92 97
SW Julius 98 101 101 98 98
SW Brons 100 100 96 103 100

 

  Område D-F
Sort 2013 2014 2015 2016 2017
Syntetisk mätare, kg/ha 11 200 11 340 11 510 9900 11 950
Etana - 100 102 105 100
RGT Reform 101 100 103 103 98
Praktik 90 96 100 98 92
Ellvis 96 99 102 97 98
Cubus 90 95 97 93 96
Mariboss 105 104 101 103 100
Torp 101 105 109 97 104
Frontal 97 99 96 101 97
Nordh 95 95 104 96 96
Olivin 90 93 94 94 93
SW Julius 98 100 100 99 100
SW Brons 101 97 97 100 103

Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat, rel.tal i jämförelse med Höstvete Syntetisk mätare (Mariboss, Ellvis, SW Julius och SW Brons) = 100.

 

  

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka