höstråg

KWS Livado

Nya generationens Hybridråg

 

  • Ny generation hybridråg med Pollenplus ​​
  • Hög sjukdomsprofil
  • God avkastning

 

Ny generation hybridråg = hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil. Pollenplusteknik med ökad pollenproduktion = bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. Kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Högt falltal och goda stråegenskaper.

 
 
KWS Livado
representerar en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil.

KWS Livado är en toppavkastande hybridråg som presterar mycket väl i de svenska officiella försöken. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger en ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs.

Motståndskraften mot sjukdomar är god. Låga förekomster av mjöldryga, sköldfläcksjuka och brunrost. Kvaliteten hos KWS Livado är hög och sorten betecknas som en kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Falltalet är högt, rymdvikten medel och tusenkornvikten något lägre än mätaren.

Goda stråegenskaper, strålängd och stråstyrka ligger kring medel enligt svenska officiell provning. Hybridrågens höga bestockningsförmåga är något man bör beakta då ett allt för tätt bestånd ökar risken för liggsäd. Detta kompenseras genom att justera utsädesmängden efter såtidpunkten.  

Kännetecknande för hybridråg är att utsädet innehar en hög livskraft. Vilket till stor del beror på den s k heterosiseffekten, dvs effekten av en kontrollerad korsning mellan två utvalda föräldralinjer. Heterosis ger bland annat robusta, betockningsvilliga plantor, bättre avkastningspotential och en jämn enhetlig kvalitet på den skördade varan. Den höga bestockningsviljan går att utläsa genom att den rekommenderade utsädesmängden är betydligt lägre för hybridråg jämfört mot linjematerial.

I Sverige är det ej tillåtet att så egenproducerat utsäde av en hybridsort. Detta p g a att den goda heterosiseffekt endast varar en generation. Nästa generation blir genetiskt instabil med stor variation mellan plantor vilket leder till lägre avkastning, bristande sjukdomsresistens och en ojämnare kvalitet i slutprodukten.

I svenska officiella försök sedan 2015.

Avkastning

Behandlat

A+B BD+E D-FFSkåneSverige
2016
Herakles (SH)9570 (92) 8640 (93)9160 (93)9680 (93) 9050 (92)
Höstråg syntetisk mätare (H)10370 (100) 9290 (100)9850 (100)10410 (100) 9840 (100)
KWS Livado (H)11310 (109) 9700 (104)10370 (105)11050 (106) 10460 (106)
Palazzo (H)10720 (103) 9390 (101)10100 (103)10810 (104) 10160 (103)
Sortblandning (HR)
SU Cossani (H) 10550 (107)
2015
Herakles (SH)6920 (93)6910 (89) 10730 (97)9560 (97)6470 (93)8840 (95)
Höstråg syntetisk mätare (H)
KWS Livado (H)8070 (108)8370 (108) 12480 (112)11000 (111)7710 (111)10360 (112)
Palazzo (H)8080 (108)8410 (109) 11870 (107)10530 (107)7720 (112)9980 (108)
Sortblandning (HR)7480 (100)7730 (100) 11110 (100)9870 (100)6920 (100)9280 (100)
SU Cossani (H)8930 (119)9140 (118) 12620 (114)11330 (115)8500 (123)10770 (116)

Obehandlat

A+B BD+E D-FFSkåneSverige
2016
Herakles (SH)7550 (87) 7520 (88)7810 (89)8100 (90) 7760 (88)
Höstråg syntetisk mätare (H)8710 (100) 8510 (100)8740 (100)8970 (100) 8770 (100)
KWS Livado (H)9920 (114) 9470 (111)9850 (113)10230 (114) 9880 (113)
Palazzo (H)9040 (104) 9100 (107)9190 (105)9280 (103) 9210 (105)
Sortblandning (HR)
SU Cossani (H) 9350 (107)
2015
Herakles (SH)5920 (92)6250 (90) 10320 (99)9080 (100)5290 (88)8180 (97)
Höstråg syntetisk mätare (H)
KWS Livado (H)7630 (118)7720 (111) 11710 (112)10390 (115)7710 (129)9680 (115)
Palazzo (H)7120 (110)7600 (109) 11080 (106)9700 (107)6660 (111)9100 (108)
Sortblandning (HR)6460 (100)6980 (100) 10410 (100)9050 (100)5980 (100)8430 (100)
SU Cossani (H)7720 (120)8350 (120) 11350 (109)9860 (109)7430 (124)9500 (113)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

Kärnavkastning 2012-2016

  Område A-B   Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016
Höstkorn syntetisk mätare, kg/ha 10 860  9 670 9 480 7 840 10 370    8 760 6 820  9 560  10 630  9 850
KWS Brasetto (H) 102 102 101 108 104   100 98 103 102 104
Herakles (SH) 94 94 95 89 92   94 97 94 94 93
Palazzo (H) 104 103 104 103  103    106 105  103  104  103
KWS Livado (H)  -  -  -  103  109    -  -  -  110 105
SU Cossani (H)  - - - 114 107   -  -  -  111 109

Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Höstråg syntetisk mätare 2017 = Palazzo, Herakles och SW Brasetto. SH = Syntetisk hybrid.

Odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016 Höstråg syntetisk mätare    KWS Livado
Rymdvikt, g/l 776 -1
Stråstyrka, 100-0 76 -7
Strålängd, cm 129 -3
Mognad, dagar 322 +/-0
Vinterhärdighet, % 95 +/-0
Protein, % av ts 8,2 -0,1
Tusenkornvikt, g 35,8 -2,6
Falltal, sek 264 +28
Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare = Höstråg syntetisk mätare. 
 
Mjöldagg, % 8 5
Brunrost, % 7 -
Sköldfläcksjuka, % 9 6
Källa: Officiella försök 2012-2016, obehandlat. Mätare Höstråg syntetisk mätare 2017 Palazzo, Herakles och SW Brasetto = 100.
 

Mätare för 2016 är: "Höstråg syntetisk mätare" = blandning  av Palazzo (H), Herakles (SH) och SW Brasetto (H).

 

 

 

 

Läs mer i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka