Höstraps

Archimedes

Hybrid med klumprotsresistens

•    God vinterhärdighet och hög avkastning
•    Drösningresistent
•    Klumprotresistent

Archimedes är hybriden med ett unikt resistenspaket med klumprot-, phoma- och drösningsresistens. Dess avkastning är i toppskiktet för klumprotsresistenta sorter. Archimedes har en stark höstutveckling och god vinterhärdighet vilket medför en rekommenderad såtidpunkt från medel till sen. Mognaden är medeltidig och stjälklängden medel med en god stjälkstyrka.
 
Klumprotsjuka
Är ett allvarligt växande problem i Sverige. Att motarbeta sjukdomen före den finns på fältet är av största vikt. Då den väl är etablerad i marken kan den överleva länge. Främst att tänka på är växtföljden och minst sex friliggande år rekommenderas mellan rapsodling.

Om fältet är infekterat så rekommenderas att välja en klumprotresistent sort som Archimedes. Alla marknadsförda resistenta sorter utgår från samma resistenskälla. Bryts denna får vi långsiktiga svårlösta problem.

Drösningsresistens
Archimedes är drösningsresistent vilket ger starkare skidor och minskar risken för drösning. Genetiken härstammar från rädisplantan och ger en fördubbling i styrka hos skidan. Denna egenskap ökar säkerheten i avkastningen och man kan bärga en god skörd även om vädret är ostadigt kring plantans mognad.
Phoma
Kallas normalt rotröta och är ett stort problem i Europa. Den allvarliga formen av torröta/rothalsröta orsakar grödan brådmognad och kan vid starka angrepp bryta stjälken vilket kan orsaka stora skördeförluster.

I Sverige är sjukdomen inte lika utbredd. Förekommer främst på Gotland, i södra Skåne och på Österlen. Klimatförändringar med varmare och blötare höstklimat ökar risken för spridning i Sverige.

En sort att räkna med i framtiden!

I svenska officiella försök sedan 2016.

 

Avkastning

Behandlat

AA+B BD+E D-FSkåneSverige
2016
Archimedes (H)1960 (108)2040 (109)2060 (107)2030 (92)2040 (109)2079 (107)2037 (102)
Compass (H)1870 (103)1940 (104)2140 (111)2270 (103)1940 (104)2027 (104)2056 (103)
DK Explicit (H)2220 (122)2280 (122)2450 (127)2530 (114)2280 (122)2352 (121)2370 (119)
ES Alegria (L)2080 (114)2020 (108)2000 (104)2100 (95)2020 (108)2207 (113)2043 (103)
Mercedes (H)1790 (98)1900 (102)2140 (111)2480 (112)1900 (102)1913 (98)2111 (106)
PR44D06 (H)1600 (88)1670 (89)1870 (97)2250 (102)1670 (89)1647 (85)1871 (94)
Sortblandning (L)1820 (100)1870 (100)1930 (100)2210 (100)1870 (100)1945 (100)1991 (100)
2015
Archimedes (H)
Compass (H)2630 (105)2080 (102)2440 (97)2400 (93)2240 (97)2680 (102)2380 (99)
DK Explicit (H)2670 (106) 2570 (102)2710 (105)2480 (107)2770 (106)2510 (104)
ES Alegria (L)2710 (108)2290 (112)2490 (99)2520 (98)2360 (102)2620 (100)2450 (102)
Mercedes (H)2730 (109) 2770 (110)2560 (99)2330 (100)2780 (106)2550 (106)
PR44D06 (H)2170 (86)1930 (95)2450 (97)2350 (91)2140 (92)2310 (88)2220 (92)
Sortblandning (L)2510 (100)2040 (100)2520 (100)2580 (100)2320 (100)2620 (100)2410 (100)

Obehandlat

AA+B BD+E D-FSkåneSverige
2016
Archimedes (H)1780 (98)1830 (106)1930 (118)1940 (95)1860 (94)1883 (98)1885 (102)
Compass (H)1840 (102)1810 (105)1830 (112)2230 (109)2170 (110)1971 (103)1962 (106)
DK Explicit (H)2150 (119)2120 (123)2160 (132)2560 (125)2490 (126)2263 (118)2278 (123)
ES Alegria (L)2090 (115)1920 (111)1700 (104)1970 (96)1910 (96)2208 (115)1932 (104)
Mercedes (H)1750 (97)1770 (102)1850 (113)2350 (115)2290 (116)1868 (97)1984 (107)
PR44D06 (H)1520 (84)1470 (85)1450 (88)2090 (102)2020 (102)1572 (82)1686 (91)
Sortblandning (L)1810 (100)1730 (100)1640 (100)2050 (100)1980 (100)1918 (100)1853 (100)
2015
Archimedes (H)
Compass (H)2480 (100)2560 (103)2650 (106)2570 (100)2220 (100)2670 (104)2390 (102)
DK Explicit (H)2540 (102)2700 (108)2880 (115)2480 (96)2200 (99)2720 (106)2480 (106)
ES Alegria (L)2490 (100)2490 (100)2500 (100)2600 (101)2220 (100)2520 (98)2350 (100)
Mercedes (H)2290 (92)2460 (99)2660 (106)2680 (104)2400 (108)2410 (94)2390 (102)
PR44D06 (H)2130 (86)2200 (88)2300 (92)2450 (95)2020 (91)2230 (87)2110 (90)
Sortblandning (L)2480 (100)2490 (100)2500 (100)2570 (100)2230 (100)2570 (100)2350 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.
 
 

Odlingsegenskaper

2016 Sortblandning Archimedes
Råfett, % av ts 49,9 -2,1
Stjälklängd, cm 141 +4
Stjälkstyrka, 0-100 100 +/-0
Mognad, dagar 343 -1
Vinterhärdighet, % 78 +/-0
Källa: Officiella behandlade försök 2016, 100= fullt upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd.Rel. tal jämfört med mätare =Sortblandning.
 

 

 
Gör livet svårt för klumprotsjuka

        - Ha en sund växtföljd - minst 6 år mellan rapsodling rekommenderas.

- God dränering och kalkning - optimala markförhållanden för klumprotsjuka är lågt pH och hög markfukt.

- Bekämpa spillraps tidigt (senast 2 örtblad).

- Bekämpa korsblommiga ogräs som ex lomme och penningört.

- Rengör maskiner mellan fält för att motverka spridning av infekterad jord.

- Använd en drösningsresistent sort för att motverka ökning av raps i markens fröbank.

- Välj mellangröda med omtanke. Med raps i växtföljden rekommenderas ej vitsenap. Oljerättika fungerar bra    men stor sortskillnad förekommer mellan mottaglighet av klumprotsjuka.

- Välj en klumprotresistent sort.

- Få en uppskattning av infektionsgraden genom att leta efter knölar på rötterna eller göra ett jordprov.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka