Karl-Oskar tipsar

Tips 1

I och med den besvärliga väderleken under hösten 2017 kommer andelen vårsådda grödor att öka under 2018. Har man inte sått den tänkta arealen med höstvete kan vårvete vara ett bra alternativ. WPB Skye och WPB Oryx är två mycket intressanta nykomlingar på vårvetesidan som båda rejält höjer avkastningspotentialen rejält.
Läs mer i resp. produktblad under fliken sortinformation. 

Tips 2

KWS Irina har under de senaste åren varit en mycket stabil partner för Sveriges maltkornodlare. Genom sin mycket fina stråkvalitet och låga tendens till stråbrytning skapar KWS Irina förutsättningar för att man som odlare bärgar hela den skörden som man under året lagt kraft och energi åt. Kort och gott så är KWS Irina ett mycket bra alternativ inför vårsådden 2018. Läs mer i KWS Irinas produktblad under fliken sortinformation.

Tips 3

Lantbruksåret 2017 går sakta mot sitt slut. Hösten 2017 gav i motsats mot tidigare års gynnsamma höstar en besvärlig väderlek.
Det enda man kan slå fast är att det ena året inte är det andra likt.
Vi blickar nu framåt mot en ny intressant odlingssäsong 2018 och börjar titta på sortvalet inför vårsådden.

Tips 4

Inför höstsådden 2017 kan vi med stolthet erbjuda KWS Livado. Det är en ny generation hybridråg med hög avkastning en förbättrad sjukdomsprofil. Falltalet är högt och pollenplustekniken ökar pollenproduktionen vilket ger ett bättre skydd mot mjöldryga. KWS Livado kommer finns som dels som konvetionell betad vara men även som konvetionell obetad för de ekologiska odlarna.

Tips 5

Inför höstrapssådden kan vi erbjuda ett brett mycket starkt sortiment med övertygande stabila sorter samt några mycket intressant nyheter. DK Explicit fortsätter att prestera starkt både i försök och i praktiken och blir den självklara huvudsorten inför sådden 2017.  Läs mer om samtliga sorter under fliken sortinformation.

Tips 6

Det finns en stor sortvariation hur olika höstvetesorter bygger sin avkastning. Genom en större förståelse för hur sorten som du odlar uppträder kan man t.ex. dra odlingstekniska slutsatser. Det ger även en god inblick varför sorterna agerar som de gör under vissa år och förhållanden. Läs mer om detta i Veteguide 2017.

Tips 7

KWS Irina skördar stora internationella framgångar och under svenska förhållanden presterar den en avkastning i det absoluta toppskiktet.
Kombinationen av en mycket god sjukdomsprofil (mlo- och nematodresistent ras 1-2) och en låg tendens till strå- och axbrytning gör KWS Irina till ett mycket odlingssäkert maltkorn.

Tips 8

OptiVall - Ett enkelt val!
Det är många faktorer som påverkar ditt val av vallblandning.
Liggtid, skördefönster, antal skördar och gårdens egna förutsättningar är några saker du bör tänka på.
Vårt flödesschema hjälper dig.