Understödjande - / Mellangröda

Fodermärgkål

Grönfodermassa med magisk effekt på allt vilt

Grüne Angeliter, foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla insekter som trivs i kålväxterna. Har magisk effekt på allt vilt. Rekommenderad utsädesmängd: 6-8 kg/ha.

 

Läs mer om utsäde i vår Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka