Höstraps

Dariot

Hög råfettskörd!

Nyhet!

  • Mycket hög avkastningspotential
  • Drösningsresistent
  • Utmärkta stjälkegenskaper
 

Hybridrapsen som presterade högst råfettskörd av samtliga sorter under 2016 års provning. Lämplig från normal till sen sådd genom en snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka och därigenom låg tendens till liggsäd. Utmärkt för olika jordtyper. Dariot har en medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens. De utmärkta stjälkegenskaperna i kombination med drösningsresistens ger förutsättningar för en säker och effektiv skörd. Dariot har endast provats ett år i svenska officiella försök. Vi har däremot följt sorten under två vintrar där den har presterat väl. Man bör dock ta hänsyn till att vintrarna 2015/2016 och 2016/2017 har varit relativt milda med låg vinterpåfrestning.

Avkastning

Se fliken Seedguide.

 

Odlingsegenskaper

2016        Sortblandning        Dariot (H)
Råfett, % av ts 49,9 +0,5
Stjälklängd, cm 141 +6
Stjälkstyrka, 0-100 100 +/-0
Mognad, dagar 343 +1
Vinterhärdighet, % 78 +3
Källa: Officiella behandlade försök 2016, 100= fullt upprätt bestånd,
0=helt liggande bestånd.Rel. tal jämfört med mätare =Sortblandning.
 

Läs mer i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka