rågvete

Raptus

Lämpar sig för kallare tuffare klimat

NYHET 2017!!!

 

  • Hög skörd
  • God sjukdomsresistens
  • God vinterhärdighet

Lämpar sig mycket väl för odling i kallare, tuffare klimat vilket gör att den väl anpassad för våra svenska odlingsförhållanden. Raptus mognar relativt tidigt och påvisar en hög vinterhärdighet i de svenska officiella försöken. Kärnegenskaperna är mycket goda genom en hög rymd- och tusenkornvikt samt en något högre proteinhalt. Strået är långt i kombination med en stråstyrka i topp. Raptus har en god sjukdomsprofil och har en hög motståndskraft mot gulrost. Både i obehandlade och behandlade led presterar Raptus en toppskörd vilket tyder på en generellt hög friskhet hos sorten. I Svensk officiell provning sedan 2013.

Odlingsegenskaper

 2012-2016           Tulus            Borwo           Raptus
Rymdvikt, g/l 739 +11  
Stråstyrka, 100-0 98 -1  
Strålängd, cm 105 -9  
Mognad, dagar 317 +3  
Vinterhärdighet, % 94 +3  
Tusenkornvikt, g 49,6 -1,3  
Protein, % av ts 11,1 -0,1  
Ergosterol, mg/kg 8 +2  

Källa: Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd,
0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare =Tulus.

 
Bladfläcksjuka, % 8 4  
Gulrost, % 4 -1  
Mjöldagg, % 7 7  

Källa: Officiella försök 2012-2016, obehandlat.  

 

Kärnavkastning årsvis

  Område A-B   Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016
Tulus, kg/ha 9430 9000 10 820 8530 9310   11 690 5510 10 590 11 170 9060
SW Empero 102 102 105 118 105   103 107 107 102 104
SW Remiko 100 109 108 111 97   105 120 107 101 94
Borwo 99 98 105 103 100   98 115 102 98 109
Trefl - - 101 122 93   - - 105 92 92
Raptus                      
Källa: Officella försök 2012-2016, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare Tulus = 100.   
 

Läs mer i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka