Understödjande - / Mellangröda

Alsikeklöver

Huvudalternativ för klöverarter vid odling på mulljord

Långsammare och ger mindre grönmassa än rödklöver. Dock fungerar den mycket bra vid låga fosforklasser och pH-värden. Klarar fuktiga förhållande och är huvudalternativet för klöverarter vid odling på mulljord.

 

Läs mer om utsäde i vår Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka