Understödjande - / Mellangröda

RÖDSVINGEL

Torktåligt gräs, god marktäckare

En tidig diploid sort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

 

Läs mer om utsäde i vår Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka