Sammanfattning av Slätte Ekodag

Sammanfattning av Slätte Ekodag. Insådd av persisk klöver. Källa: EkoWeb

Läs mer »

Rätt vallfoder till rätt häst

Hästens vallfoder är av stor betydelse för att uppnå optimal prestation och välmående. Flera faktorer skall matchas ihop för att vallfodret skall få rätt kvalitet i linje med hästens energi- och näringsbehov. OptiVall erbjuder en rad stabila blandningar till din häst.

Läs mer »

Vårraps mot nya höjder

Efter förbudet av neonikotinoider infördes sjönk den svenska vårrapsodlingen men har nu jobbat sig tillbaka till stabila ca 7 000 ha årligen. En grupp lantbrukare runt Mälardalen upptäckte en ny odlingsstrategi för vårraps med lyckade resultat. Läs här om hur de gjorde.

Läs mer »

Bazooka (6-r) Nyhet 2018! - Höstkorn - Hybrid

Bazooka - nytt hybridhöstkorn 2018 som kombinerar hög avkastning med god rymdvikt i svensk sortprovning 2017. Bazooka har högt fodervärde, tidig mognad och långt stabilt strå.

Läs mer »

Mellangröda godkänd som ekologiskt fokusareal 2018!

Nyhet 2018! Mellangröda godkänd som ekologisk fokusareal! Vi har märkt ett ökat intresse för understödjande- och mellangrödor de senaste åren och nu finns det återigen stödpengar att ta del av. Främst har intresset väckts hos ekologiska lantbrukare som saknar kemiska hjälpmedel vid ogräsbekämpning. Här är en kort presentation på olika arter och dess användningsområde.

Läs mer »

Majsguide 2018

Vilken sort passar dina lokaler bäst? Här presenterar vi vårt majssortiment för 2018.

Läs mer »