SSD Business
Bokmärk och dela

vårvete

quarna

kvarnvete med Kvalitetsfokus

Vårvete med utmärkt kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Quarna har mycket god stråstyrka och mognar tidigt. Med sina goda odlingsegenskaper så som bl a falltal och unik kärnkvalitet är Quarna en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren och kvarnen. Odlingstips! Försök och praktisk odling har visat att Quarna ger högre skörd vid högre utsädesmängd. I försök har ända upp till 850 grobara kärnor per m2 varit positivt. En vårvetesort för södra och mellersta Sverige.

 

 

 

 

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Hamlet8610 (101)8770 (100)8970 (98)8660 (104)8580 (98)7920 (94)9380 (97)8660 (99)
Quarna7240 (85)7760 (88)8500 (93)7280 (87)7770 (89)7530 (89)8350 (86)7760 (88)
SW Diskett8550 (100)8810 (100)9180 (100)8360 (100)8740 (100)8420 (100)9660 (100)8770 (100)
SW Vinjett
Triso8120 (95)8350 (95)8660 (94)8010 (96)8710 (100)8640 (103)9310 (96)8560 (98)
2014
Hamlet8600 (109)8590 (106)8520 (101)5740 (104)6440 (107)7530 (109)9040 (106)7300 (106)
Quarna7180 (91)7340 (90)7510 (89)4870 (88)5020 (83)5690 (82)7700 (90)5940 (86)
SW Diskett8360 (106)8430 (104)8470 (100)5770 (104)6090 (101)6880 (99)8820 (103)7020 (102)
SW Vinjett7890 (100)8140 (100)8450 (100)5540 (100)6020 (100)6940 (100)8530 (100)6870 (100)
Triso8020 (102)8100 (100)8170 (97)5410 (98)5860 (97)6760 (97)8480 (99)6760 (98)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2015
Hamlet7970 (102)8050 (106)8180 (111)8120 (107)8140 (106)7800 (105)8880 (102)8100 (106)
Quarna6670 (86)6860 (90)7150 (97)6880 (90)7160 (93)7030 (95)7540 (87)7040 (92)
SW Diskett7790 (100)7630 (100)7400 (100)7620 (100)7700 (100)7420 (100)8690 (100)7670 (100)
SW Vinjett
Triso5790 (74)6070 (80)6500 (88)5540 (73)6580 (85)7220 (97)6920 (80)6350 (83)
2014
Hamlet7630 (105)7680 (104)7700 (103)5870 (109)6250 (110)7030 (111)8200 (103)6820 (107)
Quarna6390 (88)6600 (89)6860 (92)4970 (92)4980 (88)5490 (86)6860 (86)5630 (89)
SW Diskett7160 (98)7160 (97)7100 (95)5650 (105)5850 (103)6490 (102)7730 (97)6370 (100)
SW Vinjett7280 (100)7380 (100)7480 (100)5400 (100)5660 (100)6360 (100)8000 (100)6350 (100)
Triso6480 (89)6740 (91)7060 (94)5220 (97)5580 (99)6350 (100)7350 (92)6040 (95)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


Odlingsegenskaper
2011-2015 SW Diskett
Hamlet Quarna Triso  
Tusenkornvikt, g  39,8 +9,1 +2,1 +1,8  
Rymdvikt, g/l  804 +13 -1 +5  
Stråstyrka, 100-0  92 -6 -1 -8  
Strålängd, cm  90 -1 -5 +1  
Falltal, sek  328 -91 -24 -42  
Mognad, dagar  121 +2 -2 +/-0  
Protein, % av ts  12,7 +0,1 +2,6 +/-0  

Källa:
Officiella försök 2011-2015, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Diskett = 100. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, = helt nedliggande bestånd. Stråbrytning 100-0, = bäst.

Mjöldagg, %  4 1 4 6  
Bladfläck, %  4 3 4 4  
Gulrost, %  5 5 3 10  
Svartprick, %  9 5 8 9  

Källa:
Officiella Försök 2011-2015. Obehandlade försök.


Kärnavkastning årsvis

Sort Område A-B År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
SW Diskett (kg/ha) mätare  8010  8700  8120  8430  8830
Hamlet  104  101  98  102  99
Quarna  90  84  84  87  88
Triso  98  103  97  96  95

Sort Område D-F

År 2011
 
År 2012
 
År 2013
 
År 2014
 
År 2015
SW Diskett (kg/ha) mätare  7960 -  8610
 6080
 8730
Hamlet  102 -
 105  106  98
Quarna  82 -  86  82  89
Triso  98 -  97  96  100

Källa:
Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2011-2015.
Rel.tal jämfört med mätaren SW Diskett = 100. 

Läs mer i Utsädesguide 2016!

<< Tillbaka