hybridhöstkorn

Bazooka (H)

6-rads Hybrid med hög avkastningspotential

Nyhet 2018!

  • Toppavkastning
  • Högsta rymdvikt
  • Stor halmtillgång

Ett intressant hybridhöstkorn (6-rads) som kombinerar en mycket hög avkastningspotential med en god rymdvikt. (Av samtliga provade höstkorn 2017 hade Bazooka högst rymdvikt). Den har ett högt fodervärde genom sin goda stärkelsehalt och en tidig mognad med ett långt strå ger en god och säker tillgång på halm. Bazooka har en mycket kraftig bestockningsbenägenhet på hösten och kommer till sin fulla rätt vid tidig sådd med låg utsädesmängd. Dess vinterhärdighet ligger på en genomsnittlig nivå. Detsamma gäller sjukdomsprofilen med god motståndskraft mot kornrost. Har en något högre mottaglighet av mjöldagg i jämförelse mot andra likvärdiga marknadssorter.

Avkastning

 
Odlingsegenskaper
2017          SW Matros        Bazooka
Rymdvikt, g/l 679 +34
Stråstyrka, 100-0  89 +3
Stråbrytning, 100-0  41 -4
Strålängd, cm 82,9 +4,3
Mognad, dagar  319 -2
Protein, % av ts 10,5 -0,3
Vinterhärdighet, %  90 +4
Tusenkornvikt, g  53,0 -4,6
Stärkelse, % av ts  61,1 +1,3
Källa: Officiella behandlade försök 2017. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  
Mjöldagg, %  8 11
Kornrost, % 19  15
Sköldfläcksjuka, % -
Brunrost, %  7 2
Källa: Officiella försök 2017.  

 

För att lyckas med sitt hybridhöstkorn är såtidpunkten av stor betydelse.

Genom tidig sådd ges plantan goda förutsättningar till bestockning under hösten samt större chanser att klara vinterns påfrestningar. Tidig sådd gör det även möjligt att använda en lägre utsädemängd. Vad som anses med en tidig sådd måste alltid sättas i paritet mot gårdens egna förutsättningar och erfarenheter. Här följer en tabell med rekommenderad utsädesmängd beroende på sådatum samt odlingsområde.

 

  Antal grobara kärnor/m²  
Såtidpunkt/
Område/datum

Milda
lokaler

Kalla 
lokaler
Förväntat antal sidoskott/planta
       
  A   1-8 sep 130 160 7-8
  A   9-15 sep 160 190 5-6
  A   16-23 sep 200 230 3-4
Som milda lokaler räknas områden på Österlen samt
Sydvästra Skåne. Nordvästra Skåne hör till kalla lokaler.
       
  B   1-8 sep 140 180 4-5
  B   9-15 sep 190 220 3-4
  B   16-23 sep 230 - 2-3

Som milda lokaler räknas kustnära varma lägen samt
områden på Gotland och Öland.

       
  D   26-31 aug 150 170 4-5
  D   1-5 sep 180 200 3-4
  D   6-15 sep 210 230 ca 3
Som milda lokaler räknas gynsamma lägen på lätta jordar
där plantorna etableras och tuvecklas snabbt under hösten.
       
  E   26-31 aug 140 165 4-6
  E   1-5 sep 160 200 3-5
  E   6-10 sep 200 230 3-4
Som milda lokaler räknas kustnära områden med
gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt
Vänern räknas som kalla lokaler inom område E.
       
  F   26-31 aug 160 180 >4
  F   1-5 sep 180 210 3-4
  F   6-10 sep 210 250 2-3
Som milda lokaler räknas typiskt gynnsamma områden i
Södermanland och slättområdena nära Mälaren och
Hjälmaren. Stora lokalvariationer förekommer inom
område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att
reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid
sådden.

 

Bazooka säljs i unit av 1 miljon kärnor inkl ej grobara.
En storsäck innehåller 10 st units.

 


Läs mer i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka