Havre

Symphony

 

  • Foder & Industrihavre
  • Hög kärnkvalitet
  • Goda stråegenskaper

Havresort till foder och industri med hög och stabil skörd under olika förhållande. Dessutom en hög kärnkvalitet med goda stråegenskaper och stråstyrka. Sorten Symphony besitter en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga och är en låginsats sort. Den har också god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

AVKASTNING

Behandlat

AA+B D-FEFSverige
2017
SW Galant9594 (100)7914 (100)9123 (100)7865 (100)9490 (100)8640 (100)
Symphony9790 (102)8523 (108)9219 (101)8357 (106)9548 (101)8943 (104)
2016
SW Galant6580 (100)6510 (100)8410 (100) 7910 (100)7610 (100)
Symphony6770 (103)6790 (104)8560 (102) 8060 (102)7810 (103)

Obehandlat

AA+B D-FEFSverige
2017
SW Galant8191 (100)7019 (100)8783 (100)7341 (100)9136 (100)8042 (100)
Symphony9354 (114)8094 (115)8984 (102)7928 (108)9340 (102)8435 (105)
2016
SW Galant6310 (100)6310 (100)8260 (100) 7800 (100)7450 (100)
Symphony6690 (106)6750 (107)8430 (102) 7960 (102)7700 (103)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Kärnavkastning årsvis

  Område A-B
Sort 2013 2014 2015 2016 2017
SW Galant,
kg/ha (mätare)
7700 7690 8750 6700 7910
Symphony 101 99 103 102 108
           
  Område D-F
Sort 2013 2014 2015 2016 2017
SW Galant,
kg/ha (mätare)
7760 - 8500 8560 9120
Symphony 97 - 103 102 101


Källa: Officiella försök, behandlat 2013-2017. Rel.tal jämfört med SW Galant=100.

 

ODLINGSEGENSKAPER

2013-2017     SW GALANT      SYMPHONY
Rymdvikt, g/l 578 -3
Tusenkornvikt, g 37,4 +7,4
Stråstyrka, 100-0  89 -6
Strålängd, cm  95,3 +5,2
Mognad, dagar  114 -1
Protein, % av ts  10,5 +0,3
Råfett, %  4,9 +/-0
Stärkelse, % av ts  54,7 -2,8
Källa: Officiella försök 2013-2017. Stråstyrka: 100=fullt upprätt
bestånd, 0=helt liggande bestånd. SW Galant = mätare.

  
Mjöldagg, % 5 2
Kronrost, % 8 -
Bladfläcksjuka, % 7 6
Svartrost, % 8 -
Källa: Officiella försök 2013-2017.  
 

 AVKASTNING

EKO AVKASTNING

År 2017  Sort/område D+E D-F Sverige
SW Belinda,
kg/ha (mätare)
4570 4570 4890
Symphony 113 113 117
Akseli 90 90 91
       
År 2016 Sort/område D+E D-F Sverige
SW Belinda,
kg/ha (mätare)
4550 4550 4220
Symphony 93 93 94
Akseli 81 81 77

Källa: EKO-officiella försök 2016 och 2017, rel.tal jämfört med mätare SW Belinda=100, område D-F = Sverige.

 

EKO ODLINGSEGENSKAPER 2013-2017

2013-2017    SW BELINDA EKO    SYMPHONY EKO
Rymdvikt, g/l 550 +20
Stråstyrka, 100-0 94 +/-0
Strålängd, cm 85 +9
Mognad, dagar 108 +/-0
Protein, % av ts 10,4 -0,2
Tusenkornsvikt, g 38,9 +3,9
Råfett, % 5,9 -1,0
Ogräs vikt, g/m2 286 -22
Ogräs marktäckn, % 20 +2

Källa: Officiella försök 2013-2017, Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande
bestånd. Rel.tal jämfört med SW Belinda EKO.
 

 

EKO KÄrnavkastning årsvis, område D-F 2013-2017

2013-2017 2013 2015 2016 2017
SW Belinda EKO (mätare) 4280 5720 4550 4570
Symphony EKO
104 107 93 113
Källa: Officiella försök 2013-2017. Behandlat. Rel.tal jämfört med SW Belinda EKO = 100.  
 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka