höstkorn

Bazooka (H)

6-rads Hybrid med hög avkastningspotential

Nyhet 2018!

  • Toppavkastning
  • Högsta rymdvikt
  • Stor halmtillgång

Bazooka är en intressant 6-rads hybrid som kombinerar en mycket hög avkastningspotential med en god rymdvikt. (Av samtliga provade höstkorn 2017 låg Bazooka på högsta rymdvikt). Bazooka har ett högt fodervärde genom sin goda stärkelsehalt och tidiga mognad. Dess långa strå ger även sorten en god och säker tillgång på halm. Bazooka besitter under hösten en mycket kraftig bestockning och kommer till sin fulla rätt vid tidig sådd med låg utsädesmängd. Den har en genomsnittlig vinterhärdighet och god motståndskraft mot kornrost. Har något högre mottaglighet av mjöldagg i jämförelse mot andra likvärdiga marknadssorter.

Avkastning

Behandlat

AA+B BD-FSverige
2017
Apropos 2r
Bazooka (H) 6r10754 (115)10292 (112)9829 (108)12548 (106)11259 (109)
Frigg 2r9649 (103)9352 (101)9056 (99)12690 (108)10783 (104)
SU Ellen 6r9547 (102)9604 (104)9924 (109)11334 (96)10275 (99)
SW Matros 2r9342 (100)9228 (100)9113 (100)11801 (100)10331 (100)
SW Wootan (H)10238 (110)10081 (109)9924 (109)13145 (111)11394 (110)
Verity (L) 6r10028 (107)9615 (104)9202 (101)12642 (107)10912 (106)
2016
Apropos 2r10030 (100)9730 (100)9430 (100)8830 (100)9430 (100)
Bazooka (H) 6r
Frigg 2r10610 (106)10160 (104)9700 (103)9200 (104)9840 (104)
SU Ellen 6r9860 (98)9520 (98)9170 (97)8800 (100)9270 (98)
SW Matros 2r10420 (104)9710 (100)9000 (95)8950 (101)9450 (100)
SW Wootan (H)10800 (108)10540 (108)10270 (109)9910 (112)10330 (110)
Verity (L) 6r10860 (108)10300 (106)9730 (103)9100 (103)9900 (105)

Obehandlat

AA+B BD-FSverige
2017
Apropos 2r
Bazooka (H) 6r8185 (125)8490 (113)8795 (104)12039 (105)9673 (109)
Frigg 2r8511 (130)8609 (115)8707 (103)12320 (107)9846 (111)
SU Ellen 6r6987 (107)7827 (104)8859 (104)11056 (96)8856 (100)
SW Matros 2r6525 (100)7502 (100)8480 (100)11519 (100)8841 (100)
SW Wootan (H)7528 (115)8211 (109)8893 (105)12294 (107)9572 (108)
Verity (L) 6r8155 (125)8382 (112)8609 (102)11939 (104)9568 (108)
2016
Apropos 2r9520 (100)9240 (100)8960 (100)8200 (100)8890 (100)
Bazooka (H) 6r
Frigg 2r10140 (107)9630 (104)9120 (102)9140 (111)9470 (107)
SU Ellen 6r9380 (99)9040 (98)8700 (97)8140 (99)8800 (99)
SW Matros 2r9590 (101)9350 (101)9110 (102)9060 (110)9250 (104)
SW Wootan (H)9740 (102)9770 (106)9800 (109)9430 (115)9660 (109)
Verity (L) 6r10250 (108)9760 (106)9270 (103)9500 (116)9670 (109)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Odlingsegenskaper

2017          SW Matros        Bazooka
Rymdvikt, g/l 679 +34
Stråstyrka, 100-0  89 +3
Stråbrytning, 100-0  41 -4
Strålängd, cm 82,9 +4,3
Mognad, dagar  319 -2
Protein, % av ts 10,5 -0,3
Vinterhärdighet, %  90 +4
Tusenkornvikt, g  53,0 -4,6
Stärkelse, % av ts  61,1 +1,3
Källa: Officiella behandlade försök 2017. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  
Mjöldagg, %  8 11
Kornrost, % 19  15
Sköldfläcksjuka, % -
Brunrost, %  7 2
Källa: Officiella försök 2017.  

 

Kärnavkastning årsvis

 
Område A+B
Sort 2014 2015 2016 2017
SW Matros, kg/ha 10 375  9959 9709 9228
Bazooka Nyhet!  - - - 112
Apropos 100 100 100 -
Verity  - 111 106 104
Frigg  100 104 105 101
SU Ellen  - 112 98 104

Källa: Officiella försök 2014-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.

 

Kärnavkastning årsvis

 
Område D-F
Sort 2014 2015 2016 2017
SW Matros, kg/ha 10 240 10 708 8946 11 801
Bazooka Nyhet!  - - - 106
Apropos 100 106 99 -
Verity  - 109 102 107
Frigg 103 106 103 108
SU Ellen  - 108 98 96

Källa: Officiella försök 2014-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.


 

 

 

 

 

 

 

 

Tips!

För att lyckas med sitt hybridhöstkorn är såtidpunkten av stor betydelse.

Genom tidig sådd ges plantan goda förutsättningar till bestockning under hösten samt större chanser att klara vinterns påfrestningar. Tidig sådd gör det även möjligt att använda en lägre utsädemängd. Vad som anses med en tidig sådd måste alltid sättas i paritet mot gårdens egna förutsättningar och erfarenheter. Här följer en tabell med rekommenderad utsädesmängd beroende på sådatum samt odlingsområde.

 

  Antal grobara kärnor/m²  
Såtidpunkt/
Område/datum

Milda
lokaler

Kalla 
lokaler
Förväntat antal sidoskott/planta
       
  A   1-8 sep 130 160 7-8
  A   9-15 sep 160 190 5-6
  A   16-23 sep 200 230 3-4
Som milda lokaler räknas områden på Österlen samt  Sydvästra Skåne. Nordvästra Skåne hör till kalla lokaler.
       
  B   1-8 sep 140 180 4-5
  B   9-15 sep 190 220 3-4
  B   16-23 sep 230 - 2-3

Som milda lokaler räknas kustnära varma lägen samt områden på Gotland och Öland.

       
  D   26-31 aug 150 170 4-5
  D   1-5 sep 180 200 3-4
  D   6-15 sep 210 230 ca 3
Som milda lokaler räknas gynsamma lägen på lätta jordar
där plantorna etableras och tuvecklas snabbt under hösten.
       
  E   26-31 aug 140 165 4-6
  E   1-5 sep 160 200 3-5
  E   6-10 sep 200 230 3-4
Som milda lokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla lokaler inom område E.
       
  F   26-31 aug 160 180 >4
  F   1-5 sep 180 210 3-4
  F   6-10 sep 210 250 2-3
Som milda lokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokalvariationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

 

Bazooka säljs i unit av 1 miljon kärnor inkl ej grobara.
En storsäck innehåller 10 st units.

 


Läs mer i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka