2010-03-19

Total areal 2009

Jordbruksaktuellt har gjort en sammanfattning av Jordbruksverkets statistik över hur vi använt och fördelat vår åkermark under 2009 jämfört med 2008 och 2005.

Sammanfattningen visar att de totala arealen av betesmark minskade med nästan fem procent mellan 2008 och 2009 medan arealerna för vall och grönfoderodlingar ökade. Sedan 2005 har vall och grönfoderväxterna ökat med tio procent.

Läs hela artikeln här.

 

Källa: Jordbruksaktuellts nyhetsmail 2010-03-18.