Nu har Ellvis visat framfötterna i Norge också!

I förädlingsföretaget Graminors egna försök (tot 6 st) har Ellvis
klarat sig utmärkt och varit den högst avkastande sorten.

Ingen säsong är den andra lik och sådden av Ellvis förra hösten skedde sent i Norge. Vintern var lång och kall, men snön föll på frusen mark, vilket gjorde att övervintringen gick bra trots att plantorna var mindre än normalt.

Försommaren var torr och inte förrän i slutet av juni började det regna och har egentligen fortsatt sedan dess. Temperaturen har trots det varit högre än normalt. Detta har medfört att svampsjukdomarna utvecklats intensivt i fälten. Det började med mjöldagg men ersattes ganska snart av bladfläcksjukdomar och det som dominerat har varit Septoria tritici.

Ellvis har haft en mycket bra odlingssäsong i Norge. Den har visat sig mycket stark när det gäller bladfläcksjukdomar. Den är däremot mottaglig för mjöldagg, men i år har bladfläcksjukdomarna som sagt varit mest besvärliga på höstveten.

I förädlingsföretaget Graminors egna försök, totalt sex stycken, har Ellvis klarat sig utmärkt och varit den högst avkastande sorten. Den har hållt sig grön och frisk längre än de flesta andra sorter och den fortsätter nu det tredje och sista året i officiell provning.