Ökat intresse för lupiner!

Intresset för närodlade proteingrödor har ökat betydligt de senaste åren.

I vår folder om Lupiner kan du läsa mer om sorten Probor och vilka odlingskrav som ställs för blå sötlupin.

 

Läs mer om lupiner