VÅRKORN

Salome

Tidigt mognande foderkorn med god avkastning

Hög avkastning - Tidigt foderkorn - Bra resistenspaket

 

 

 

Det friska, tidigt mognande foderkornet Salome fungerar också som ett ekologiskt alternativ till maltproduktion. Viking Malt som är en av de stora uppköparna i Sverige ser Salome som väl lämpad och frisk och ger därmed sorten grönt ljus. Salome är ett bestockningsvilligt foderkorn med tidig mognad och hög avkastning. Något som ger goda förutsättningar för en säker skörd vid osäkra väderförhållanden. Sorten är perfekt som förfrukt till höstraps med sin tidiga mognad. Dessutom goda resistensegenskaper mot olika sjukdomar, särskilt mjöldagg (mlo-resistens) och i viss mån också bladfläck samt resistens mot havrecystnematod ras 1 och 2 samt Gotlandstypen.

 


 

 

 

 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka