Maltkorn

KWS Irina

Hatten av för....

 

  • Hög jämn avkastning
  • Mycket goda stråegenskaper
  • Stabil för både odlare och efterföljande industri

 


KWS Irina är det flexibla maltkornet som är fullt rekommenderad av CBMO i Frankrike! Med utmärkta stråegenskaper och låg tendens till strå- och axbrytning har sorten gjort sig populär och mycket uppskattad. KWS Irina besitter en god bestockningsförmåga, har mycket god sjukdomsresistens bl a Mlo mot mjöldagg och nematodresistens. Därtill en medelsen mognad. Helt enkelt ett internationellt erkänt maltkorn med stor skördestabilitet i flera länder från Argentina till Finland.

Avkastning

Behandlat

AA+B BD-FFSverige
2017
Anakin9561 (103)9203 (101)8487 (98)8954 (99)8710 (101)8860 (100)
KWS Irina9447 (102)9092 (100)8384 (97)8975 (100)8515 (99)8823 (100)
Luhkas9098 (98)8873 (98)8424 (98)9005 (100)8632 (101)8828 (100)
Salome9152 (98)9074 (100)8917 (103)9069 (101)8837 (103)8869 (100)
Scholar9872 (106)9536 (105)8865 (103)9274 (103)8771 (102)9166 (104)
SW Tamtam8930 (96)8841 (97)8663 (100)8853 (98)8499 (99)8677 (98)
Thermus9649 (104)9318 (103)8655 (100)8871 (99)8447 (98)8934 (101)
Vårkorn Syntetisk mätare9301 (100)9079 (100)8635 (100)8999 (100)8589 (100)8851 (100)

Obehandlat

AA+B BD-FFSverige
2017
Anakin7947 (107)8054 (105)8267 (102)8815 (102)8550 (104)8312 (103)
KWS Irina7148 (96)7439 (97)8021 (99)8871 (103)8456 (102)8108 (101)
Luhkas6988 (94)7341 (96)8047 (100)8513 (99)8301 (101)7921 (98)
Salome7467 (101)7718 (101)8219 (102)8779 (102)8346 (101)8162 (101)
Scholar7901 (106)8056 (105)8367 (104)9173 (107)8767 (106)8495 (106)
SW Tamtam7003 (94)7312 (96)7929 (98)8271 (96)7986 (97)7731 (96)
Thermus8161 (110)8274 (108)8501 (105)8995 (104)8518 (103)8520 (106)
Vårkorn Syntetisk mätare7419 (100)7637 (100)8074 (100)8609 (100)8250 (100)8052 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognadstid ett genomsnitt från, Y län, AC län och BD län.

Odlingsegenskaper

2013-2017     Syntetisk
     Mätare
    KWS Irina
Rymdvikt, g/l 694 -13
Stråstyrka, 100-0 88 +3
Stråbrytning, 100-0 14 -4
Strålängd, cm 71,6 -5,8
Mognad, dagar 116 +/-0
Protein, % av ts 10,3 +/-0
Tusenkornsvikt, g 52,6 +1,3
Stärkelse, % av ts 62,5 -0,1


Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med Syntetisk Mätare.
 

Mjöldagg, % 2 1
Kornrost, % 7 11
Sköldfläcksjuka, % 1 2
Bladfläcksjuka, % 7 5

Källa: Officiella försök 2013-2017. 

 

 

Odlingshänvisning

Utsädesmängd: KWS Irina innehar en mycket hög bestockningsförmåga. Utsädesmängden kan därigenom hållas 25-30 plantor /m2 lägre än mindre bestockningsvilliga sorter som exempelvis Propino. Anpassa utsädesmängden efter jordmån, såtidpunkt och såbäddens beskaffenhet.

Kvävegödsling: Tilldela 100-120 kg N/ha vidd sådd och komplettera resterande mängd 20-40 kg N/ha i DC 31-32. Nya sorter som KWS Irina innehar en mycket hög avkastningspotential vilket gör det extra viktigt att se till den förväntade skörden samt markleveransen för att komplettera tillräcklig mängd kväve så att man möter köparens kravspecifikation.

Växtskydd: KWS Irina innehar mlo-resistens vilket ger ett gott skydd mot mjöldagg. Normalt mottaglig mot kornrost vilket medför att en svampbehandling i slutet på stråskjutningen DC 37-49 är nödvändig. Sköldfläcksjuka kan behövas bekämpas under stråskjutning DC 32-39 vid svala och nederbördsrika betingelser. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god.

Tillväxtreglering: KWS Irina har en suverän stråstyrka och en mycket låg tendens till strå- och axbrytning. Tillväxtreglering är endast aktuell om markens kvävemineraliserande förmåga är hög och svår att uppskatta.

En egenskap kännetecknande för KWS Irina är den ljusa bladfärgen som uppkommer tidigt under växtsäsongen. Detta är helt normalt och beror på sortens många, breda och långa blad. Dock viktigt att grödans behov av mangan säkerställs.

CBMO = kommitté av de största mälterierna och bryggerierna i Europa.

 

 Avkastning

Obehandlat

A+B Sverige
2017
Anakin Eko5810 (116)5810 (116)
Aukusti Eko4380 (87)4380 (87)
Kaarle Eko4880 (97)4880 (97)
KWS Irina Eko5920 (118)5920 (118)
Salome Eko5800 (115)5800 (115)
Scholar Eko5730 (114)5730 (114)
Sw Propino Eko5550 (110)5550 (110)
SW Tipple Eko5030 (100)5030 (100)
2016
Anakin Eko3210 (103)4240 (104)
Aukusti Eko2110 (67)2980 (73)
Kaarle Eko2700 (86)3720 (91)
KWS Irina Eko
Salome Eko3510 (112)4360 (107)
Scholar Eko3360 (107)4330 (106)
Sw Propino Eko3270 (104)4210 (103)
SW Tipple Eko3130 (100)4070 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognastid ett genomsnitt från Y-län, AC-län och BD-län.
 

Odlingsegenskaper

2017    SW Tipple Eko    KWS Irina Eko
Rymdvikt, g/l 693  -26
Stråstyrka, 100-0 97  +1
Stråbrytning, 100-0 1  +/-0
Strålängd, cm 56  +2
Protein, % av ts 11,9  -0,5
Tusenkornsvikt, g 48,7  -0,2
Stärkelse, % av ts 60,8  +0,4
Ogräs vikt, g/m2 97 -22


Källa: Officiella försök 2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med SW Tipple Eko.
 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka