Lin

LIBRA

Med övertygande råfettskörd per hektar

  • Hög råfetthalt
  • Säker god råfettskörd
  • Stabila odlingsegenskaper

Linjesort som övertygar genom sin höga råfetthalt som i sin tur lägger grunden för den höga råfettskörden. Goda stråegenskaper med en medelmognad. Kort sagt en sort med säkra odlingsegenskaper för de svenska odlingsförhållandena.

Råfettskörd 2012-2016

  D+E D-F F Sverige
Taurus, kg ha 1300 1210 970 1210
Libra 108 109 114 109
Källa: Officiella resultat 2012-2016. Rel.tal jämfört med mätare Taurus = 100. D-G = Sverige

 
Odlingsegenskaper

2012-2016                    Taurus           Libra
Råfett, % av ts 47,1 +2,8
Stjälklängd, cm 60 +1
Stjälkstyrka, % 98 +1
Mognad, dagar 128 +1
Källa: Officiella försök 2012-2016. Jämfört med mätare Taurus = 100. 
 

Råfettskörd årsvis 2013-2016

Område: D-F 2013 2014 2015 2016
Taurus, kg ha 1030 980 1560 1360
Libra - - 107 105
Källa: Officiella försök 2013-2016. Jämfört med mätare Taurus = 100. 
 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka