ärter

Eso

hög fröskörd & utmärkta stjälkegenskaper

  • Foderärt för hela landet
  • Låg tusenkornvikt
  • God proteinhalt

 

 

En säker gul foderärt med hög avkastning. Mycket goda stjälkegenskaper i kombination med låg tusenkornvikt.

 

 

Avkastning

Behandlat

A+B BD-FFSverige
2017
Eso 3959 (90) 4375 (97)
Onyx 4771 (108) 4953 (110)
SW Clara 3713 (84) 3880 (86)
SW Ingrid 4406 (100) 4523 (100)
2016
Eso7092 (123)7092 (123)5616 (111)6607 (107)6108 (115)
Onyx6708 (116)6708 (116)5299 (104)6751 (109)5769 (109)
SW Clara5770 (100)5770 (100)5075 (100)6184 (100)5307 (100)
SW Ingrid6406 (111)6406 (111)5274 (104)6377 (103)5651 (106)

Obehandlat

A+B BD-FFSverige
2017
Eso 0 0
Onyx 0 0
SW Clara 0 0
SW Ingrid 0 0
2016
Eso7090 (123)7090 (123)5620 (111)6610 (107)6110 (115)
Onyx6710 (116)6710 (116)5300 (104)6750 (109)5770 (109)
SW Clara5770 (100)5770 (100)5080 (100)6180 (100)5310 (100)
SW Ingrid6410 (111)6410 (111)5270 (104)6380 (103)5650 (106)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 
 

Odlingsegenskaper

2013-2017 SW Ingrid Eso   Onyx SW Clara
Tusenkornvikt, g 290,1 -31,9 -13,3 -37,5
Protein, % av ts 22,3 -0,4 -0,3 +0,2
Mognad, dagar 114 +1 +/-0 +/-0
Höjd, cm 69,5 -16,7 -16,7 -12,4
Stjälkstyrka, % 62 -22 -18 -17
Stjälklängd, cm 88,5 -3,5 -12,4 -7,3
Spill, kg/ha 20,6 +2,6 -2,8 +4,7

Källa: Officiella försök 2013-2017, obehandlat.
Jämfört med mätaren SW Ingrid = 100.
 

Kärnavkastning 2013-2017

  Område A-B
Sort 2013 2014 2015 2016 2017
SW Ingrid, kg/ha 6010 5140 6650 6410 -
Eso 90 104 98 111 -
Onyx 86 100 98 105 -
SW Clara 87 78 96 90 -
Källa: Officiella försök 2013-2017, Obehandlat. Rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100.

 

 

 

 

 

 

  Område D-F
Sort 2013 2014 2015 2016 2017
SW Ingrid, kg/ha 5310 5090 6380 5270 4410
Eso 103 104 100 106 90
Onyx 87 101 99 100 108
SW Clara 88 86 88 96 84
Källa: Officiella försök 2013-2017, Obehandlat. Rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100.

 

   

 

 

EKO-kärnavkastning 2013-2017

Sort 2013 2014 2015 2016 2017
SW Clara, kg ha 5530 3600 5010 2420 2410
Onyx 93 130 107 92 130
Eso - 136 105 112 123
SW Ingrid 105 126 108 121 129
Källa: Officiella försök Eko 2013-2017. Rel.tal jämfört med mätaren SW Clara = 100.

 

EKO-odlingsegenskaper 2013-2017

  SW Clara Onyx Eso SW Ingrid
Tusenkornvikt, g 250,3 +15,6 +0,6 +44,4
Protein, % av ts 22,9 -0,4 -0,4 -0,3
Mognad, dagar 130 +14 +8 +1
Höjd, cm 67 -12 -1 -4
Stjälkstyrka, % 74 -7 -11 -1
Stjälklängd, cm 83 -5 +1 +7
Spill, kg/ha 89 +37 -28 +9

Källa: Officiella försök Eko 2013-2017, rel.tal jämfört
med SW Clara Eko = 100
 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka