tidigt korn

Kaarle

Foderkorn med mycket goda stråegenskaper.

  • 6-rads korn
  • Hög avkastningspotential
  • Utmärkta stråegenskaper

Tidigt mognande 6-radigt foderkorn med mycket goda stråegenskaper och hög avkastningspotential. Ett intressant alternativ även i de sydliga odlingsområdena. Provad i Norrland 2015.

Avkastning - område Norrland

2012-2016 AC-län BD-län Y-län Z-län
SW Judit 6-r (mätare) 5 130 4 210 4 020 6 050
Aukusti (6-r) 105 102 97 102
Severi (6-r) 108 110 119 113
Kaarle (6-r) 121 124 129 115
SW Barbro (2-r) 93 98 110 100
Källa: Officiella försök 2012-2016 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare
SW Judit=100.
 
 

Kärnavkastning årsvis - område Norrland

2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016
SW Judit 6-r (mätare) 4 380 5 110 3 900 5 370 5 420
Aukusti (6-r) 102 108 102 94 103
Severi (6-r) - 120 110 107 111
Kaarle (6-r) - - - 117 117
SW Barbro (2-r) 104 100 99 102 100
Källa: Officiella försök 2012-2016 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.  
 

Odlingsegenskaper - område Norrland

2012-2016 SW Judit Aukusti Severi Kaarle SW Barbro
Rymdvikt, g/l 656 +6 +10 +3 +16
Stråstyrka, % 88 +1 +7 +7 -5
Strålängd, cm 72 +6 +2 +6 +2
Mognad, dagar 93 +1 +6 +13 +6
Tusenkornvikt, g 39,8 +2,6 +2,3 +5,4 +8,1
Protein, % av ts 12 -0,4 -1,3 -1,1 +0,8
Stärkelse, % av ts 60 +0,3 +1 +0,6 -2

Källa: Officiella försök 2012-2016 Norrland, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100.

Sköldfläcksjuka*, % 0 1 0 0 9
Bladfläcksjuka, % 13 11 4 - 16


Källa: Officiella försök 2012-2016. Obehandlat.

Kärnavkastning årsvis - Tidigt Vårkorn, område G

2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017
SW Kannas 2-r (mätare) 5 460 5 120 6 980 5 540 5 240
Severi (6-r) 118 102 109 111 104
Kaarle (6-r) 119 108 112 105 101
SW Vilde (6-r) 104 95 108 91 95
Källa: Officiella försök 2013-2017. Behandlat. Rel.tal jämfört med
SW Kannas = 100.

Odlingsegenskaper - Tidigt Vårkorn, område G

2013-2017 SW Kannas Severi Kaarle SW Vilde
Rymdvikt, g/l 695 -23 -25 -33
Stråbrytning, % 15 +13 +8 +5
Strålängd, cm 79 +4 +6 +1
Stråstyrka, % 94 -4 +3 +2
Mognad, dagar 101 -2 -1 -2
Tusenkornvikt, g 51,6 -5,8 -4,3 -6,7
Protein, % av ts 12,5 -1,9 -1,5 -0,9
Stärkelse, i ts 59 +1,3 +0,5 +0,2

Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat. Tidigt korn område G, Stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Kannas =100.

Bladfläcksjuka, % 11 9 7 15
Mjöldagg, % 11 4 27 28
Ramularia, % 2 1 2 1
Källa: Officiella försök 2013-2017. Obehandlat.
 

 


Avkastning - Tidigt Vårkorn, område G

Sort

Obehandlat
G

Obehandlat
Sverige

Behandlat
G

Behandlat
Sverige

2017
SW Kannas (2-rad)
mätare


5 000


4 920


5 360


5 240

Severi (6-rad) 108 103 112 104
Kaarle (6-rad) 110 106 110 101
SW Vilde (6-rad) 97 92 102 95


2016
SW Kannas (2-rad)
mätare


4 910

4 910 5 540 5 540
Severi (6-rad) 110 110 112 112
Kaarle (6-rad) 105 105 105 105
SW Vilde (6-rad) 93 93 91 91


Källa: Officiella försök 2016 och 2017. Rel.tal jämfört med SW Kannas = 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avkastning

Obehandlat

A+B Sverige
2017
Anakin Eko5810 (116)5810 (116)
Aukusti Eko4380 (87)4380 (87)
Kaarle Eko4880 (97)4880 (97)
KWS Irina Eko5920 (118)5920 (118)
Salome Eko5800 (115)5800 (115)
Scholar Eko5730 (114)5730 (114)
Sw Propino Eko5550 (110)5550 (110)
SW Tipple Eko5030 (100)5030 (100)
2016
Anakin Eko3210 (103)4240 (104)
Aukusti Eko2110 (67)2980 (73)
Kaarle Eko2700 (86)3720 (91)
KWS Irina Eko
Salome Eko3510 (112)4360 (107)
Scholar Eko3360 (107)4330 (106)
Sw Propino Eko3270 (104)4210 (103)
SW Tipple Eko3130 (100)4070 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognastid ett genomsnitt från Y-län, AC-län och BD-län.
 

Odlingsegenskaper

2013-2017    SW Tipple Eko    Kaarle Eko
Rymdvikt, g/l 678 -17
Stråstyrka, 100-0 93 +/-0
Stråbrytning, 100-0 1 +11
Strålängd, cm 62 +8
Mognad, dagar 106 -5
Protein, % av ts 10,6 +0,1
Tusenkornsvikt, g 50,2 -6,8
Stärkelse, % av ts 61,6 -1,1
Ogräs vikt, g/m2 94 -7
Ogräs marktäckn, % 47 -10

Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med SW Tipple Eko.
 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka