vårraps

Builder

Hybrid med hög råfetthalt för södra och mellersta Sverige

  • Högavkastande hybrid
  • Mycket hög råfetthalt
  • God stjälkstyrka

Mycket högt avkastande hybrid med hög råfetthalt och råfettskörd. Stjälkstyrkan är hög och mognaden tidigare än Makro.

Avkastning

Behandlat

A+B D-FSverige
2017
Builder (H) 1375 (102)
Makro (H) 1206 (89)
SW Majong (H) 1353 (100)
2016
Builder (H)1440 (99)1460 (103)1451 (102)
Makro (H)1600 (110)1460 (103)1505 (105)
SW Majong (H)1450 (100)1420 (100)1429 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Odlingsegenskaper

2013-2017         SW Majong (H)       Makro (H)      Builder (H)
Råfett, %  48,6  +0,5 +0,3
Mognad, dagar  123  +2 +1
Stjälkstyrka, %  72  +6 +4
Stjälklängd, cm  115  +6 +5
Tusenkornvikt, g 5,3 +/-0 -0,3

Källa: Officiella försök 2013-2017, Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd,
0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare SW Majong.

 

Råfettskörd årsvis 2013-2017

 
Område Sverige
Sort 2013 2014 2015 2016 2017
SW Majong, kg/ha 1250 1090 1100 1430 1350
Makro 100 103 101 105 89
Builder 107 98 97 102 102

Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare
SW Majong = 100
 
 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka