HÖSTKORN

SU Ellen

6-rads Linje, foderkorn

Hög avkastning - Extremt tidig mognad - Goda stråegenskaper

Höstkornet SU Ellen är en 6-rads linje med en extremt tidig mognad och god vinterhärdighet. Med ett medellångt strå och god stråstyrka samt en låg tendens till stråbrytning. Dess kärna är av medelstorlek, något lägre rymdvikt med en hög proteinhalt. Sjukdomsprofilen är av god karaktär vilket man ser genom att SU Ellen prestera mycket bra även i obehandlade försöksled. Motståndskraften mot sjukdomar är mycket god bla. mot bladfläcksjuka. Enligt erfarenheter från förädlaren är SU Ellen något mindre bestockningsvillig men kompenserar detta genom att bilda fler kärnor/ax. I Svensk officiell provning sedan 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka