vårvete

wpb skye

God avkastning i södra Sverige

  • Hög avkastningspotential
  • Högt falltal
  • God sjukdomsprofil, presterar toppavkastning både i obeh led & beh led.
  • Godkänd som brödvete (feb 2017).

WPB Skye presterar en hög stabil avkastning, speciellt i södra Sverige. Utmärkande är högt falltal i kombination med god sjukdomsprofil vilket syns genom att WPB Skye presterar toppskörd både i obeh- och behandlade led. Medelsen mognad och goda kärnegenskaper med hög tusenkornvikt. Den höga tusenkornvikten medför något högre utsädesmängd. Försök visar att WPB Skye har något lägre proteinhalt vilket till stor del är en "utspädningseffekt" genom den höga avkastningsförmågan. Detta tyder på att nya högavkastande sorter behöver mer kväve för att prestera hög avkastning i kombination med god proteinhalt. WPB Skye har ett kort strå och en mycket god motståndskraft mot mjöldagg. I svenska officiella försök sedan 2013.

 

Avkastning

Behandlat

AA+B D-FFSverige
2017
Quarna7627 (88)7418 (91)7304 (91)7099 (89)7354 (91)
SW Diskett8619 (100)8147 (100)8047 (100)7984 (100)8092 (100)
WPB Oryx9308 (108)8911 (109)9155 (114)8956 (112)9047 (112)
WPB Skye8568 (99)8151 (100)9151 (114)9042 (113)8706 (108)
2016
Quarna5810 (87)6010 (88)6220 (81)7200 (82)6140 (84)
SW Diskett6700 (100)6820 (100)7660 (100)8780 (100)7320 (100)
WPB Oryx7600 (113)7630 (112)8260 (108)9370 (107)8010 (109)
WPB Skye7420 (111)7590 (111)8100 (106)9070 (103)7900 (108)

Obehandlat

AA+B D-FFSverige
2017
Quarna6265 (95)5984 (95)6607 (85)6572 (83)6330 (89)
SW Diskett6608 (100)6299 (100)7815 (100)7890 (100)7141 (100)
WPB Oryx6444 (98)6537 (104)8222 (105)8335 (106)7473 (105)
WPB Skye6963 (105)6747 (107)8181 (105)8231 (104)7544 (106)
2016
Quarna5470 (88)5470 (88)5920 (87)6630 (84)5740 (87)
SW Diskett6220 (100)6200 (100)6820 (100)7920 (100)6570 (100)
WPB Oryx6980 (112)6880 (111)7100 (104)8290 (105)7020 (107)
WPB Skye7040 (113)7220 (116)7280 (107)8330 (105)7250 (110)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Kärnavkastning årsvis

 
Område A-B
 
Område D-F
Sort 2013 2014 2015 2016 2017    2013 2014 2015 2016 2017
SW Diskett, kg/ha 8160 8400 8800 6820 8150   8320 6400 8390 7660 8050
WPB Oryx  104 112 106 112 109    107 107 110 108 114
WPB Skye 108  108  107  111  100    102  107  108  106  114
Quarna  84  87  88  88  91    86  83  88  81  91
 
Källa: Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2013-2017.
Rel. tal jämfört med mätaren SW Diskett = 100.
           


 

Odlingsegenskaper

2013-2017          SW Diskett         WPB Skye
Tusenkornvikt, g 40,3 +6,3
Rymdvikt, g/l 811 -29
Stråstyrka, 100-0 92 -6
Strålängd, cm 88,6 -5,6
Falltal, sek 338 +4
Mognad, dagar 120 +2
Protein, % av ts 12,8 -0,5
Stärkelse, % av ts 67,6 +0,6
Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst.
Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med mätare  = SW Diskett.
 
Mjöldagg, % 12 3
Gulrost, % 9 7
Bladfläcksjuka, % 10 9
Svartpricksjuka, % 11 10

Källa: Officiella försök 2013-2017. Obehandlade försök.

 


 

 

    EKO-avkastning

År 2017   sort/område Sverige    År 2016 sort område Sverige  
           
SW Diskett, kg/ha (mätare) 5670    SW Diskett, kg/ha (mätare) 4410  
WPB Oryx 96    WPB Oryx 103  
WPB Skye 102    WPB Skye 97  
Quarna 85    Quarna 83  

Källa: EKO-officiella försök 2016 och 2017, rel.tal jämfört med mätare SW Diskett = 100, område D-F = Sverige.
   

 

EKO-KÄRNAVKASTNING ÅRSVIS

Område D-F 2013 2014 2015 2016 2017
           
SW Diskett, kg/ha (mätare) 3190 4060 4700 4410 5670
WPB Oryx - - - 103 96
WPB Skye - - - 97 102
Quarna 91 81 85 83 85


Källa: EKO-officiella försök 2013-2017, rel. tal jämfört med SW Diskett = 100.

 

EKO ODLINGSEGENSKAPER

2013-2017       SW Diskett EKO        WPB Skye EKO
Tusenkornvikt, g 39,3 +3,1
Rymdvikt, g/l 790 -31
Stråstyrka, 100-0 96 +/-0
Strålängd, cm 79 -8
Stärkelse, % av ts 70,9 -0,1
Protein, % av ts 10,8 +/-0
Mognad, dagar 113 +1
Ogräs vikt, g/m2 345 +36
Ogräs marktäckn, % 15 +1
Källa: EKO-officiella försök 2013-2017, stråbrytning: 100-0
=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedligg-
ande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare  = SW Diskett.
 
Gulrost, % 2 1
Källa: EKO-officiella försök 2013-2017, sjukdomar.
 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka