VÅRVETE

wpb Oryx

Extra avkastning i Mellansverige

Hög avkastningsförmåga - Goda stråegenskaper - Hög tusenkornvikt

 

 

Mycket hög avkastningspotential i hela Sverige och något mer utmärkande i Mellansverige. Goda kärnegenskaper och en hög tusenkornvikt. Tusenkornvikten medför att en högre utsädesmängd behövs. Försöken visar att WPB Oryx har en lägre proteinhalt vilket till stor del är en "utspädningseffekt" genom sin höga avkastningsförmåga. Nya högavkastande sorter behöver mer kväve för att prestera hög avkastning i kombination med god proteinhalt. WPB Oryx har ett något kortare strå med en god stråstyrka, medelhögt falltal, hög stärkelsehalt och god sjukdomsprofil med hög motståndskraft mot mjöldagg och bladfläcksjuka. I svenska officiella försök sedan 2013.