Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Blandningens kombination av rörsvingel och ängssvingel gör vallen intensiv och uthållig med ett bredare skördefönster.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!