Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Gourmets kombination av rörsvingel och ängssvingel gör vallen intensiv och uthållig med ett bredare skördefönster.

 

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!